Overdrachtsbelasting

Als je vastgoed koopt, moet je over het algemeen overdrachtsbelasting betalen. Soms kan een beroep worden gedaan op een overdrachtsbelastingvrijstelling. 

Contact

Overdrachtsbelastinggevolgen transactie

Voor de meeste vastgoedtransacties bedraagt het verschuldigde bedrag 10,4 % van de koopsom van het vastgoed. De verwerving van vastgoed hoeft niet altijd te leiden tot het afdragen van overdrachtsbelasting. In bepaalde gevallen is bijvoorbeeld een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing.

Meijburg & Co beschikt over een Vastgoed team. Zij zorgen ervoor dat de overdrachtsbelasting zo veel mogelijk in uw voordeel uitpakt. Zo kan bij een juiste structurering van ontwikkelingen en transacties de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting worden beperkt of voorkomen.

Voor het bepalen van de verschuldigde overdrachtsbelasting is bijvoorbeeld de status van het vastgoed van belang. De verwerving van een bestaand oud pand is in beginsel belast met overdrachtsbelasting en vrijgesteld van btw, terwijl de verwerving van een bouwterrein (na de sloop van het oude pand) doorgaans belast zal zijn met btw en vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. Afhankelijk van de btw-positie van de koper kan er in veel gevallen een keus worden gemaakt voor een transactie die belast is met btw of met overdrachtsbelasting.  

Overdrachtsbelastingadvies

Bent u voornemens een nieuw (bedrijfs)pand aan te schaffen en heeft u behoefte aan overdrachtsbelastingadvies? Wilt u weten wat de overdrachtsbelastinggevolgen van de transactie zijn en of er mogelijkheden zijn om de verschuldigde overdrachtsbelasting te beperken of te voorkomen? De belastingadviseurs van Meijburg & Co staan graag voor u klaar. Met onze specialistische kennis en door onze jarenlange ervaring kunnen wij u of uw organisatie optimaal van dienst zijn. Neemt u gerust contact met ons op.

Links & Downloads

Aankomende events

30
Nov

Online - Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

30
Nov

Webcast - Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.