Meijburg Legal advocatuur en notariaat

Ons team van specialisten adviseert jou graag bij de implementatie van juridische en fiscale oplossingen en de uitvoering van projecten en begeleiding van je transacties.

Contact team

Wij vertalen nieuwe wet- en regelgeving naar uw specifieke situatie en denken graag vanuit juridisch perspectief met u mee, bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van uw bedrijfsvoering. Uiteraard in nauwe samenwerking met fiscale, audit en advisory specialisten uit ons omvangrijke (inter)nationale netwerk. 

Vanuit een multidisciplinaire aanpak vergaart ons team een totaalbeeld van alle relevante aspecten van uw bedrijfsvoering. Korte lijnen en de mogelijkheid om snel te schakelen, garanderen dat u te allen tijde de juiste specialismen aan tafel krijgt. Waar ook ter wereld.

Meijburg Legal heeft geen samenwerking, in de zin van de IDS Verordening 2015 en van de Verordening op de advocatuur, met andere entiteiten die onderdeel uitmaken van de KPMG organisatie dan met Meijburg & Co.

Adviesgebieden

Actueel

Where CSRD meets legal

22 november 2023
Dutch research (SEO Amsterdam Economics and University of Amsterdam) showed that more than 25% of the companies that should report under the Corporate Social Sustainability Directive (CSRD) in 2025 ar ...

Inwerkingtreding Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen: een introductie

Aankomende events

30
Nov

Online - Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

30
Nov

Webcast - Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.