EU richtlijnen en verordeningen belastingen

Het EU-recht bestaat niet alleen uit verdragsvrijheden maar ook uit richtlijnen voor onder andere directe belastingen. Deze gaan over allerlei soorten directe belasting, van vennootschapsbelasting tot inkomstenbelasting. Er zijn zoveel EU richtlijnen en verordeningen belastingen, dat het soms ingewikkeld is om alles te overzien. In dat geval staan de professionals van Meijburg & Co graag bij.

Van interest- en royaltyrichtlijn tot Europese spaarrenterichtlijn

De richtlijnen voor directe belastingen zijn erg divers. Zo zijn er richtlijnen voor interest en royalty’s, oftewel de interest- en royaltyrichtlijn. Ook is er de Europese spaarrenterichtlijn. De Europese spaarrenterichtlijn bevat richtlijnen over spaarrekeningen. Bovendien maakt de moeder-dochterrichtlijn er deel van uit. Die gaat over winstuitkeringen tussen vennootschappen. De volgende richtlijnen maken de lijst compleet:

1. Fusierichtlijn

Deze gaat onder andere over fusies en splitsingen

2. Bijstandsrichtlijnen

Deze hebben betrekking op de uitwisseling van inlichtingen en invordering van belastingen

3. Richtlijnen tegen belastingontwijking

Dit zijn ATAD1 en ATAD2

Commissievoorstellen voor directe belastingen

Buiten de al geldende richtlijnen voor directe belastingen zijn er nog tal van richtlijnen die wachten op goedkeuring. Deze goedkeuring moet komen van de Raad van Ministers van Economie en Financiën (Ecofin). Vanwege de vereiste unanimiteit en de verschillende belangen van de lidstaten is over deze voorstellen nog geen overeenstemming bereikt. Het gaat onder andere om de volgende voorgestelde EU-richtlijnen:

  • Voorstellen voor een heffing op financiële transacties (Financial Transaction Tax, oftewel FTT)
  • Voorstel voor een gemeenschappelijke (geconsolideerde) grondslag voor vennootschapsbelasting (CCTB)
  • Voorstel voor een heffing die zich richt op de digitale economie (Digital Services Tax, oftewel DST)

Europese verordeningen

Naast de richtlijnen voor directe belastingen, is er nog een aantal Europese verordeningen. Deze hebben niet per se de fiscaliteit als onderwerp, maar zijn in de praktijk wel erg belangrijk voor de toepassing ervan. Zo zijn er in de Europese Unie momenteel drie supranationale rechtsvormen. Deze zijn gebaseerd op EU-verordeningen. Het gaat om de volgende drie:

  • Het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
  • De Europese Naamloze Vennootschap, oftewel Societas Europaea (SE)
  • De Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE)

De SE en de SCE bevatten kwalificerende rechtsvormen. Deze zijn van groot belang voor de toepassing van de moeder-dochterrichtlijn en de fusierichtlijn.

Advies nodig bij richtlijnen directe belastingen?

Advies nodig over richtlijnen voor directe belastingen? Vraag over bijvoorbeeld de interest- en royaltyrichtlijn? Meer weten over het toepassen van de Europese spaarrenterichtlijn? De specialisten van Meijburg & Co staan klaar. Met onze jarenlange ervaring en specialistische kennis helpen wij graag. Neem gerust contact met ons op.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.