Internationaal belastingrecht

Organisaties die internationaal actief zijn, krijgen al snel te maken met de internationale aspecten van het belastingrecht. Op alle aspecten staan onze specialisten en landendesks organisaties bij met hoogwaardig belastingadvies en innovatieve oplossingen.

Contact

De praktijk van Meijburg is sterk internationaal georiënteerd mede door ons uitgebreide internationale KPMG netwerk. Per land of continent hebben wij een landendesk gespecialiseerd in de betreffende markt. Zo bieden wij Nederlandse en buitenlandse organisaties diepgaande kennis van lokale markten en juridische en fiscale systemen. Ook begeleiden we buitenlandse organisaties die willen uitbreiden of zich willen vestigen in Nederland.

Internationaal belastingrecht bij Meijburg

Belastingverdragen

Belastingverdragen

Als inwoner van Nederland inkomsten ontvangt uit een ander land, dan is de kans groot dat beide landen belasting heffen over die inkomsten. Om dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland met zo’n 95 landen belastingverdragen afgesloten. De inhoud ervan is complex en verschilt per verdrag. De aanvullende maatregelen in het BEPS maken het er bovendien niet makkelijker op. Lees meer.

steun

EU verdragsvrijheden en staatssteun

De Europese Unie heeft verdrags-vrijheden vastgelegd in het EU-verdrag. Soms zorgt dit verdrag voor ingewikkelde kwesties, zoals bij staatssteun. Wanneer is staatssteun, bijvoorbeeld in de vorm van rulings, toegestaan en wanneer verstoort het de interne markt? Lees meer.

richtlijnen

EU richtlijnen en verordeningen

In het EU-verdrag staan niet alleen verdragsvrijheden, maar ook richtlijnen voor directe belastingen. Deze gaan over allerlei soorten directe belasting, van vennootschapsbelasting tot inkomsten-belasting. Er zijn zoveel richtlijnen dat het vaak ingewikkeld is om alles te doorzien. Daar bovenop zijn er enkele Europese verordeningen. Deze hebben niet per se de fiscaliteit als onderwerp, maar zijn in de praktijk wel erg belangrijk voor de toepassing van de hiervoor genoemde richtlijnen. Lees meer.

arbritage

EU arbitage

In de Europese Unie is een arbitrage-verdrag om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeu-ren als fiscale autoriteiten de winst van gelieerde vennootschappen corrigeren, omdat transacties niet volgens het ‘at arm’s length’-beginsel hebben plaats-gevonden. Dit leidt vaak tot complexe geschillen. Lees meer.

Aankomende events

30
Nov

Online - Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

30
Nov

Webcast - Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.