Wij helpen u bij Tax Transformation Processen

Bent u werkzaam op de fiscale afdeling van een multinational? Dan krijgt u zeker te maken met Tax Transformation. De Tax Transformation-praktijk (TT) van Meijburg & Co en KPMG helpt fiscale afdelingen bij het managen van de toenemende uitdagingen waar zij vandaag de dag mee te maken krijgen. U leest er hier meer over.

Beheer en naleving van fiscale wijzigingstrajecten

Het mondiale debat over de belastingheffing voor multinationals neemt in hevigheid toe. Traditionele fiscale transacties en structuren staan onder druk. Reputaties staan op het spel. De roep om fiscale transparantie klinkt sterker en sterker. Meijburg & Co en KPMG TT-specialisten adviseren uw bedrijf bij de opbouw en rond de sturing van een toonaangevende fiscale functie. En we helpen u bij het instellen van de juiste controles voor het beheer van uw fiscale risico's, reputatie en naleving van de almaar uitdijende regelgeving.

Tax Transformation als aanjager van een verbetertraject

De TT-specialisten van Meijburg & Co en KPMG steunen bij Tax Transformation op de principes en concepten van Lean Six Sigma. Eerst verkrijgen wij inzicht in de toestand van uw huidige compliance-functie. Met dat inzicht kunnen wij daarna, waar nodig, een verbetertraject voor u ontwikkelen en uitvoeren.

Flexibele compliance op maat

Pakken we op deze manier gezamenlijk uw compliance-functie aan, dan ondergaat uw fiscale afdeling een transformatie die de gehele compliance flexibeler maakt. Variërend van volledig interne sourcing tot co-sourcing of sourcing-oplossingen door derden met behulp van onze gestandaardiseerde tools en processen. Die laatsten kunnen uiteraard aangepast worden aan de behoeften van uw bedrijf.

Meer informatie over Tax Transformation?

Als u meer wilt weten over Tax Transformation en wat Meijburg & Co op dat gebied voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze specialisten Jeroen Leek en Aysha Sammy. Zij vertellen u er graag meer over.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.