Beheers uw belastingrisico's met Tax Control

Ondernemers, bestuurders, toezichthouders, investeerders en andere, soms onverwachte stakeholders hebben steeds meer aandacht voor belastingen en belastingrisico’s. Zij verwachten dat een onderneming haar belastingrisico’s beheerst via Tax Control. Met een 'tax control framework' (TCF) kunt u uw fiscale risico’s beheersen met risico inventarisaties en zo uw fiscale kansen benutten. Meijburg & Co kan u daarmee helpen.

Beheers uw belastingrisico's met Tax Control

Vanwege horizontaal toezicht door de Belastingdienst is in Nederland fiscaal risicomanagement nog belangrijker geworden. Er gebeurt op dat gebied steeds meer, in een steeds hoger tempo. Vraagstukken op het gebied van nieuwe internationale richtlijnen en regels vragen om een andere kijk op zaken:

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe (digitale) heffings- en toezichtsvormen?

  • Hebt u een antwoord op vraagstukken rondom fiscale transparantie en risicomanagement?
  • Hoe gaat u om met risico's betreffende fiscaliteit in het publieke debat?
  • Hebt u uw fiscale positie in de fiscale jaarrekening voldoende op orde?
  • Wat is de beste aanpak bij het toepassen van horizontaal toezicht in binnen- en buitenland?

Zeer ervaren Tax Control team

Ervaring en kennis is alles in dit vakgebied. Meijburg & Co heeft een zeer ervaren team dat Tax Control vraagstukken zoals rondom de fiscale jaarrekening allemaal al meer dan eens heeft gezien en aangepakt. Deze professionals werken nauw samen met een toegewijd en internationaal tax management netwerk. Samen zorgen zij voor een degelijk ontwerp van een fiscale strategie, een tax policy en een praktische inrichting van uw fiscale beheersmaatregelen.

Tax Control op maat

Elke situatie is anders. Met data-analyse en statistische steekproeven kunnen wij binnen het TCF uw risico inventarisaties maken en monitoren. Wij leveren dan maatwerk met oog voor uw unieke behoefte. We werken daarbij met kwalitatief hoogwaardige en praktische oplossingen om uw tax control framework en risicomanagement te operationaliseren en blijvend te optimaliseren.

Meer informatie over Tax Control?

Als u meer wilt weten over Tax Control en wat Meijburg & Co op dat gebied voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze specialisten.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.