Managementparticipatie

Managementparticipatie

Bij een transactie kan het zo zijn dat het management en/of de werknemers ook gaan deelnemen, als onderdeel van de overname van het bedrijf. Er is dan sprake van managementparticipatie. Dit gebeurt vooral als motivatie voor de manager of werknemer om de onderneming zo goed mogelijk te laten presteren. Op fiscaal gebied kan zo’n management participatieplan grote gevolgen hebben. Om onverwachte kosten te voorkomen, kunnen de specialisten van Meijburg & Co helpen.

Managementparticipatie plan

Managementparticipatie plannen zijn er in vele vormen. Naast aandelenbelangen zijn optiebelangen of andere rechten ook mogelijk. In alle gevallen is het van belang om de structuur van het plan af te stemmen op de specifieke eisen van de uit te geven entiteit.

Als een managementparticipatie plan niet goed is gestructureerd, dan heeft dit grote gevolgen. Niet alleen voor de vennootschap, maar ook voor de overnemende vennootschap en de manager of werknemer zelf. Het is dus belangrijk om het plan op de juiste fiscale en juridische manier vorm te geven. Wij helpen hier graag bij.

Potentiële risico’s voor de onderneming of aandeelhouders

Managementparticipatie overwegen? Wij denken graag mee over de gevolgen voor de onderneming. Deze kunnen namelijk vergaand zijn als het plan niet goed gestructureerd is. Dit zijn enkele vragen om dit te voorkomen:

  • Hoeveel kunnen de werknemers zelf financieren?
  • Hoe moet de financiering van de gehele structuur eruit zien?
  • Moet de last als werkgever aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting?

Mogelijke gevolgen voor de manager of werknemer

Neemt u als manager of werknemer deel aan managementparticipatie? Dan kunt u aanlopen tegen belastingheffing, terwijl u zich daar niet van bewust bent. De belangrijkste gevolgen zijn die voor de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen. Hieronder leggen we u per box uit waar u mee te maken kunt krijgen.

Box 1

Inkomsten uit dienstbetrekking, zoals een normale bonus, vallen onder box 1. Ook bepaalde plannen horen bij box 1. Het gaat dan om plannen waarbij u het belang tegen een relatief lage prijs kunt verkrijgen. Het mogelijke rendement kan groot zijn of er worden speciale rechten uitgegeven. In die gevallen kan  er sprake zijn van een lucratief belang. Dat betekent dat op het lucratieve belang een belastingtarief van maximaal 51.75% geldt. Het precieze percentage is afhankelijk van het totale belastbare inkomen van de manager of werknemer. Maar in de wet staat ook een mogelijkheid om het lucratief belang in box 2 te belasten. Dan is het tarief 25% (voor 2019). Dit vereist wel de nodige structurering.

Box 2

Vertegenwoordigt het aandelenbelang 5% of meer van het nominaal aandelenkapitaal of is er sprake van een speciale klasse van aandelen? Dan valt het onder box 2. Dat betekent dat dividenden en gerealiseerde winsten bij de vervreemding van het belang vallen onder het belastingtarief van 25%.

Box 3

Is het aandelenbelang minder dan 5% en kwalificeert het niet als loon? Dan wordt typisch de waarde van de aandelen op 1 januari van het betreffende jaar meegenomen als heffingsgrondslag voor box 3. De effectieve belastingdruk in box 3 is afhankelijk van alle voordelen uit sparen en beleggen. Het tarief ligt in 2019 tussen de 0,58% en de 1,68%.

Verschillen in belastingheffing

Onder welke box en onder welk belastingtarief u valt, is volledig afhankelijk van hoe de managementparticipatie is vormgegeven. Daardoor kan de belastingheffing voor de manager of werknemer heel verschillend zijn. Bovendien kan de optimale fiscale structuur per plan heel anders zijn. Wij adviseren u dan ook graag over de structurering die in uw geval het meest voordelig is.

Hulp nodig bij managementparticipatie?

Wordt uw bedrijf overgenomen en neemt u als manager of als werknemer deel aan de transactie? Heeft u belastingadvies nodig over een managementparticipatie plan? Of wilt u begrijpen welke juridische mogelijkheden er zijn om uw participatieplan vorm te geven? De experts van Meijburg & Co ondersteunen u graag. Wij kunnen uw plan fiscaal en juridisch optimaal structureren, zodat u niet met onnodig hoge kosten komt te zitten. Daarnaast assisteren we u ook bij alle andere aspecten van managementparticipatie. We kijken ernaar uit om kennis met u te maken.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.