Due Diligence

Due Diligence vormt een belangrijk onderzoek tijdens het proces van een fusie en overname. Tijdens dit onderzoek brengen wij namelijk de potentiële fiscale en juridische risico’s van een onderneming in kaart. De M&A experts van Meijburg & Co analyseren dit graag, om een stevige onderhandelingspositie te verzekeren.

Due Diligence onderzoek

Of het nu gaat om kopers of verkopers, we assisteren graag bij tax en legal Due Diligence onderzoeken. Daarbij brengen wij de potentiële risico’s voor de fiscale en juridische positie van een onderneming snel en efficiënt in kaart. Ook worden aanbevelingen gedaan, zodat men zichzelf kan beschermen tegen deze risico's. Daarnaast denken we mee over hoe deze risico’s in de toekomst voorkomen kunnen worden. Een ander belangrijk onderdeel van Due Diligence zijn de elementen die waarde toevoegen. Denk daarbij aan (toekomstige) fiscale optimalisatie die belangrijk kunnen zijn bij de prijsbepaling van de onderneming

Verschillende reikwijdtes

Er zijn verschillende reikwijdtes beschikbaar voor het due diligence traject. In overleg wordt bepaald hoe uitgebreid we het uitvoeren. Het gaat dan om de volgende factoren:

  • Het aantal entiteiten
  • De landen
  • De belastingmiddelen
  • Het niveau van diepgang, van zowel het onderzoek als de rapportage

Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor ‘red flag reporting’. Bij deze vorm analyseren we de belangrijkste fiscale en juridische aspecten alleen op hoofdlijnen. Of is er een voorkeur voor ‘full Due Diligence reporting’? In dat geval onderzoeken we alle feiten en risico’s in meer detail. Een tussenvorm is ook mogelijk. Bovendien is het mogelijk om een gefaseerde aanpak te laten uitvoeren. Daarbij kijken we in iedere volgende fase van een project steeds in meer detail. We adviseren graag over wat de beste aanpak is.

Uitkomst van het onderzoek

Maar wat kan men precies met de uitkomst van het fiscale en juridische Due Diligence traject? De uitkomst vormt een solide basis voor de volgende stappen van het fusie- of overnameproces:

  • De planning van de verkoop- of acquisitiestructuur
  • De prijsbepaling
  • Onderhandelpunten voor de koop- en verkoopovereenkomst

Hulp nodig bij Due Diligence? 

Bezig met een bedrijfsovername of betrokken bij een fusie? Dan is het verstandig om een tax en legal (vendor) Due Diligence onderzoek te laten uitvoeren. Hierdoor is men niet alleen op de hoogte van fiscale en juridische risico's, maar ook van aspecten die waarde toevoegen, wat een stevige onderhandelingspositie biedt. De professionals van Meijburg & Co hebben grote fiscale kennis en ruime ervaring. We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.