Meijburg Legal adviseert haar cliënten over diverse vraagstukken aangaande Environment, Social & Governance (ESG) gerelateerde zaken. Veel van deze vraagstukken worden op een multidisciplinaire wijze aangepakt en samen met nationale en internationale fiscalisten en specialisten uit het internationale KPMG netwerk bieden wij onze cliënten een totaaloplossing op het vlak van ESG.

ESG is here to stay

ESG is here to stay

ESG is here to stay en zal een steeds belangrijkere positie in nemen in diverse maatschappelijke ontwikkelingen. Het effect daarvan is de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden in bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving. Ook vanuit de rechtspraak is een toename van het belang van ESG gerelateerde aspecten te signaleren. Dit alles heeft een steeds grotere impact op ondernemingen en de bij die ondernemingen betrokken personen en stakeholders.

Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld reporting, denk aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), leiden tot nieuwe rapportage verplichtingen voor investeerders, financiële instellingen en grotere ondernemingen.

Kansen

Kansen

Voor onze cliënten levert deze ontwikkeling nieuwe uitdagingen – maar zeker ook kansen – op. Bestuurders zien zich geconfronteerd met nieuwe vraagstukken, nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe aansprakelijkheden. Maar ook compliance afdelingen moeten aan de slag om ESG verplichtingen te implementeren in de organisatie. Inkoopafdelingen die ESG onderdeel van hun procurement processen moeten maken om te zorgen dat de productieketen ESG proof is. ESG raakt een ieder.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.