Om concurrerend te blijven is duurzaam ondernemen voor de meeste bedrijven tegenwoordig een randvoorwaarde. Ook de toenemende druk van wetgevers en toezichthouders, investeerders en werknemers draagt bij aan de noodzaak om als onderneming te ‘verduurzamen’. Dit vergt in veel gevallen echter wel een transitie naar een nieuwe bedrijfsvoering, waarin rekening wordt gehouden met de impact op het milieu en de samenleving. Hierbij geldt het Environmental, Social en Governance-concept (‘ESG’) bij veel bedrijven als leidend ontwerpprincipe.

De ESG-strategie van een onderneming raakt alle bedrijfsonderdelen, dus ook de HR-functie. Door je beloningsbeleid bijvoorbeeld op een bepaalde manier in te richten, kun je actief bijdragen aan het operationaliseren van jouw ESG-strategie en het behalen van geformuleerde doelen.

Indicatoren

ESG-indicatoren

Dit kun je bereiken door in beloningspakketten niet alleen rekening te houden met financiële, maar ook met (langetermijn-)ESG-indicatoren, zoals milieu-impact, sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Die dragen bij om je bedrijf te positioneren als verantwoordelijke en ethische onderneming. Daarnaast dwingen ze bestuurders en werknemers zich (ook) in te zetten voor de langetermijnwaardecreatie van de onderneming.

Kansen

ESG in personeelsbeleid

Het verwerken van ESG-criteria in het personeelsbeleid van je onderneming versterkt bovendien je positie als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Groene arbeidsvoorwaarden, gelijke beloning voor gelijk werk, inclusie en diversiteit op de werkvloer, flexibilisering en sociale veiligheid zijn thema’s die steeds meer werknemers aanspreken en die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van je onderneming.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.