ESG Tax Sustainability

Op klimaat- en sociaal gebied komt er veel op ondernemingen af. Om het gedrag van mensen en organisaties te beïnvloeden, zitten we op een golf van nieuwe fiscale ESG-wetgeving. Ons ESG Tax Sustainability-team is onderdeel van het globale KPMG ESG-netwerk en heeft wereldwijde expertise om organisaties bij te staan in hun duurzaamheidstraject.

Aanmelden voor de ESG-nieuwsbrief

Organisaties moeten duurzaamheid meten en inzichtelijk maken. Hoe men bijdraagt aan duurzaamheid en prestaties op het gebied van milieu-uitdagingen, het beheer van werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers, en het besturen van de organisatie, inclusief beloningen en belastingstrategieën, wordt in overweging genomen.

De drie factoren bij het meten van en de rapportage over duurzaamheid

a

Accelerate the energy transition

Environmental gaat na hoe een organisatie bijdraagt aan duurzaamheid en hoe het presteert op het gebied van milieu-uitdagingen, zoals afval (hergebruik), broeikasgassen (uitstoot) en productie van bijvoorbeeld plastic (productie). Denk hierbij aan reeds bestaande belastingen die milieuvriendelijk gedrag stimuleren en milieuvervuilend gedrag beprijzen. Wat kan er als onderneming zelf gedaan worden?

Het is van belang in control te zijn over de fiscale risico’s, het benutten van fiscale kansen en tevens te voldoen aan de huidige fiscale wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Op het terrein van tax sustainability volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op, niet alleen op nationaal niveau maar ook op Europees en zelfs mondiaal niveau. 

a

Leave no one behind

Bij Social wordt gekeken hoe een organisatie omgaat met zijn werknemers, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Wat is maatschappelijk verantwoord? In het verlengde hiervan ligt 'responsible tax’: erkennen dat belasting de instapprijs is die we betalen voor een beschaafde en sociale samenleving.

Maatschappelijk verantwoord omgaan met belastingen en organisaties die een ‘fair share’ afdragen hebben de laatste jaren steeds meer prioriteit gekregen. Een open en transparante dialoog tussen bedrijven, belastingautoriteiten, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en consumenten is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Om dit te stimuleren komen er steeds meer belastingvoordelen beschikbaar voor organisaties die deze sociale doelstellingen nastreven.

x

License to operate

Governance onderzoekt hoe een organisatie bestuurd wordt door onder andere te kijken naar de beloningen en de belastingstrategie. Het creëren van vertrouwen bij stakeholders door transparant te zijn over de belastingpositie van de organisatie wordt benadrukt. De startpunten daarbij zijn: structuur aanbrengen in rapportages, de verwachtingen van stakeholders adresseren en het helder uitleggen van de bijdragen van de organisatie. Ons ESG Tax Sustainability-team kan organisaties bijvoorbeeld assisteren door het uitvoeren van een zogeheten PACT-analyse (‘Purpose, Approach, Contribution and Tax’).

Aankomende events

01
Mar

Webcast - Transfer Pricing Controversy in the Financial Transactions Area: Insights from Recent Dutch Jurisprudence

05
Mar

Bijeenkomst - People Services Reward Atelier

14
Mar

Webcast - Fiscale HR & Payroll Update

14
Mar

Webcast - 'Verduidelijking bewijslast toepassing btw-nultarief bij grensoverschrijdende goederenleveringen'

14
Mar

Webcast - Fiscale actualia voor woningcorporaties

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.