ESG Tax Sustainability

Op klimaat- en sociaal gebied komt er veel op ondernemingen af. Om het gedrag van mensen en organisaties te beïnvloeden, zitten we op een golf van nieuwe fiscale ESG-wetgeving. Ons ESG Tax Sustainability-team is onderdeel van het globale KPMG ESG-netwerk en heeft wereldwijde expertise om organisaties bij te staan in hun duurzaamheidstraject.

Download hier de Prinsjesdagmemo 2023

Organisaties moeten duurzaamheid meten en inzichtelijk maken. Hoe draag je bij aan duurzaamheid en hoe presteer je op het gebied van milieu-uitdagingen? Hoe ga je om met de werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid van je werknemers? En hoe bestuur je je organisatie waarbij je kijkt naar je beloningen en de belastingstrategie.

De drie factoren bij het meten van en de rapportage over duurzaamheid

a

Accelerate the energy transition

Environmental gaat na hoe een organisatie bijdraagt aan duurzaamheid en hoe het presteert op het gebied van milieu-uitdagingen, zoals afval (hergebruik), broeikasgassen (uitstoot) en productie van bijvoorbeeld plastic (productie). Denk hierbij aan reeds bestaande belastingen die milieuvriendelijk gedrag stimuleren en milieuvervuilend gedrag beprijzen. Wat kun je als onderneming zelf doen?

Het is van belang in control te zijn over de fiscale risico’s, het benutten van fiscale kansen en tevens te voldoen aan de huidige fiscale wet- en regelgeving op het vlak van duurzaamheid. Op het terrein van tax sustainability volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op, niet alleen op nationaal niveau maar ook op Europees en zelfs mondiaal niveau. 

a

Leave no one behind

Bij Social wordt gekeken hoe een organisatie omgaat met zijn werknemers, denk hierbij bijvoorbeeld aan werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Wat is maatschappelijk verantwoord? In het verlengde hiervan ligt 'responsible tax’: erkennen dat belasting de instapprijs is die we betalen voor een beschaafde en sociale samenleving.

Maatschappelijk verantwoord omgaan met belastingen en organisaties die een ‘fair share’ afdragen hebben de laatste jaren steeds meer prioriteit gekregen. Een open en transparante dialoog tussen bedrijven, belastingautoriteiten, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en consumenten is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Om dit te stimuleren komen er steeds meer belastingvoordelen beschikbaar voor organisaties die deze sociale doelstellingen nastreven.

x

License to operate

Governance onderzoekt hoe een organisatie bestuurd wordt door onder andere te kijken naar de beloningen en de belastingstrategie. Transparant zijn over de belastingpositie van jouw organisatie creëert vertrouwen bij stakeholders. De startpunten daarbij zijn: structuur aanbrengen in rapportages, de verwachtingen van stakeholders adresseren en het helder uitleggen van jouw bijdrage als organisatie. Ons ESG Tax Sustainability-team kan jouw organisatie bijvoorbeeld assisteren door het uitvoeren van een zogeheten PACT-analyse (‘Purpose, Approach, Contribution and Tax’).

Aankomende events

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

07
Dec

Online - Btw-sessie | Einde jaar betekent: tijd voor het BUA!

05
Mar

Bijeenkomst - People Services Reward Atelier

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.