Douanetarief

Douanetarief, gebruikstarief en goederencodes

Bij de invoer van goederen bepaalt het douanetarief voor een deel het bedrag van de invoerrechten. Het douanetarief betreft meestal een percentage (ad valorem rechten). Voor sommige goederen is een vast bedrag per specifieke eenheid vastgesteld (specifieke rechten).

Goederencode in de Gecombineerde Nomenclatuur douane

De Gecombineerde Nomenclatuur (GN) is een onderverdeling van alle goederen die in de EU worden in- of uitgevoerd. Deze goederencode is gebaseerd op het ‘Harmonized System’ (HS) van de Werelddouaneorganisatie. De classificatie van goederen in de GN bepaalt welk invoerrecht van toepassing is. Een juiste indeling in de GN is van belang om het correcte bedrag aan invoerrechten te berekenen.

Geïntegreerde douanetarief van de Europese Gemeenschappen (Taric)

Naast de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) douane, kent de EU ook het Taric.  Taric bevat naast de onderverdelingen van de GN nog verdere onderverdelingen. Deze onderverdelingen staan in verband met onder meer tariefschorsingen, tariefpreferenties, antidumpingrechten en compenserende rechten. 

Bindende Tarief Inlichtingen

Bij twijfel over de juiste indeling van een goed wordt er een Bindende Tarief Inlichting (BTI) aangevraagd. Een BTI geeft zekerheid omtrent de juiste indeling van een goed. Het geeft de houder rechtszekerheid voor een periode van drie jaar.

Wij helpen graag met douanetarief

Onze douanespecialisten assisteren ondernemingen bij classificatievraagstukken zoals het uitvoeren van classificatieanalyses, het opstellen en indienen van BTI aanvragen en het in bezwaar en beroep bepleiten van een specifieke classificatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten. Onze douanespecialisten kennen de dynamiek van douanetarief, gebruikstarief en goederencodes maar al te goed. Wij helpen graag.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.