Authorised Economic Operator (AEO)

De aanvraag van een AEO vergunning vergt een behoorlijke inspanning. Een groot aantal processen dienen gedetailleerd omschreven te worden. Ook niet operationele afdelingen moeten worden betrokken bij de aanvraag.

Voor bedrijven die internationale handel doen is de Authorised Economic Operator (AEO) belangrijk. Met een Authorised Economic Operator (AEO) kan de douane in het voordeel van de vergunninghouder besluiten:

  • Minder controles uit te voeren.

  • Controles anders in te richten.

Dit voordeel hangt af van:

  • De aard van het bedrijf.

  • De rol in de logistieke keten.

  • De financiële solvabiliteit.

  • De wijze waarop de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen zijn ingericht.

Een Authorised Economic Operator (AEO) vergunning betekent een vermindering van douanecontroles en een reductie van doorlopende zekerheid.

Het aanvraagproces van Authorised Economic Operator (AEO-vergunning)

De aanvraag van een AEO vergunning vergt een behoorlijke inspanning. Een groot aantal processen dienen gedetailleerd omschreven te worden. Ook niet operationele afdelingen moeten worden betrokken bij de aanvraag. Voor een Authorised Economic Operator is het ook belangrijk hoe de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen is ingericht.

Met zachte dwang tot een AEO vergunning verplichting

Voor het verkrijgen van bepaalde douanevergunningen dient een bedrijf ‘AEO-waardig’ te zijn. Dit AEO-waardig is voor de autoriteiten vaak een mogelijkheid om ondernemingen met zachte hand te dwingen om een Authorised Economic Operator vergunning aan te vragen.

Hoe kunnen wij helpen met Authorised Economic Operator?

Onze douanespecialisten ondersteunen met het opzetten van een administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen. Ook helpen wij bij het aanvragen en monitoren van een AEO vergunning.

Meer weten over AEO?

Neem contact op met onze douanespecialisten om meer te weten te komen over Authorised Economic Operator of AEO. Wij maken graag kennis.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.