DAC7 - rapportageverplichting digitale platform exploitanten

De digitalisering van de economie en de opkomst van digitale platformen hebben veel bedrijfssectoren veranderd. Deze ontwikkelingen hebben ook geleid tot een verschuiving van traditionele arbeidsverhoudingen op grond van arbeidsovereenkomsten naar dienstverlening op zelfstandige basis. Dit brengt het risico met zich mee dat het inkomen dat door verkopers via digitale platformen wordt vergaard niet volledig wordt aangegeven.

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor platformexploitanten een rapportageverplichting om informatie over gebruikers op hun platform (‘verkopers’) te verstrekken aan de Belastingdienst. Deze rapportageverplichting vloeit voort uit de Europese richtlijn DAC7. Die richtlijn is ontwikkeld vanuit de behoefte van belastingautoriteiten om meer zicht te krijgen op de inkomsten die door verkopers via deze platformen worden gegenereerd. DAC7 is een uniforme rapportageverplichting, die bewerkstelligt dat de verzamelde informatie ook tussen belastingautoriteiten binnen de EU wordt uitgewisseld, en op termijn ook met landen buiten de EU die een vergelijkbare rapportageverplichting invoeren.

Het voldoen aan deze nieuwe rapportageverplichting brengt meerdere vragen met zich mee. Vallen de activiteiten van jouw platform onder de reikwijdte van de nieuwe regels? Wat is de impact hiervan op jouw organisatie? Over welke transacties en verkopers moet je rapporteren en aan welke vereisten moet je in dat geval als platformexploitant voldoen? In hoeverre zijn alle te rapporteren data beschikbaar? Zijn er nog aanvullende data van verkopers nodig om aan de rapportageverplichting te voldoen? Hoe kan de verificatie van data worden ingericht? Welke controles moeten worden ingevoerd?

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van vragen die op het vlak van DAC7 kunnen spelen. De belastingadviseurs van KPMG Meijburg & Co staan je bij alle vraagstukken rondom DAC7 graag terzijde met hun ervaring en expertise. Wil je weten wat de impact van deze nieuwe regels op jouw organisatie is, neem dan snel contact met ons op.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.