CESOP

In een nieuwe poging om btw-fraude op te sporen en te bestrijden heeft de EU besloten om een centraal elektronisch betalingsinlichtingensysteem (central electronic system of payment information — CESOP) in te voeren.

Van betalingsdienstaanbieders wordt verwacht dat zij inlichtingen over grensoverschrijdende betalingen verstrekken aan CESOP. Hiermee zou het gemakkelijker moeten worden voor de verschillende belastingdiensten om mogelijke btw-fraude op te sporen. De regels zijn van toepassing op binnen én buiten de EU gevestigde verkopers. De beoogde invoeringsdatum van het systeem is 1 januari 2024. De reikwijdte van de regels is breed. Naast dat deze van toepassing zijn op aanbieders die vallen onder de algemenere definitie van betalingsdienstaanbieders hebben zij mogelijk ook directe gevolgen voor andere partijen die actief zijn op de e-commercemarkt en zelfs voor financiële instellingen die geen btw-belaste transacties verwerken.

Meer weten over wat CESOP betekent voor jouw bedrijf? Heb je hulp nodig bij de naleving van de voorschriften? Neem dan contact op met onze specialisten. Zij bespreken graag wat de mogelijkheden zijn.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.