Verzekeraars

Wie is belastingplichtig voor de assurantiebelasting? Hoe moet worden gealloceerd? En zijn er wellicht vrijstellingen van toepassing? Verzekeraars die Nederlands risico verzekeren adviseren wij goed naar deze en andere zaken te kijken. De Nederlandse assurantiebelasting is namelijk qua belastingplicht veel complexer dan die van andere landen. In de praktijk zien wij onder meer ook de allocatie en vrijstellingen vaak terugkomen.

Belastingplicht

In Nederland kan niet alleen de verzekeraar of verzekeringnemer als belastingplichtige worden aangemerkt, maar ook (aangewezen) bemiddelaren, gevolmachtigd agenten en fiscaal vertegenwoordigers. Het is van groot belang dat de belastingplichtige per situatie goed wordt bepaald. Mocht de verkeerde partij betalen, dan kan de Belastingdienst nog naheffen.

Als een aangewezen bemiddelaar of gevolmachtigd agent betrokken is, dan zal deze intermediair vaak de belastingplichtige zijn in plaats van de verzekeraar.

Plaats van risico en allocatie

Om te bepalen in welke landen assurantiebelasting verschuldigd is, moet er vastgesteld worden in welke landen het risico voor de assurantiebelasting is gelegen en welk deel van de premie aan dat risico moet worden toegerekend (allocatie). Dit kan spelen bij wereldwijde dekkingen, groepsdekkingen, maar bijvoorbeeld ook Construction All Risk (CAR) dekkingen, en ontelbare andere soorten verzekeringen.

Het bepalen van de plaats van risico en allocatie luistert nauw. Zo kan de verzekering van goederen die zich in meerdere landen bevinden bijvoorbeeld toch volledig in Nederland belast zijn. Dubbele (niet)heffing komt in de praktijk dan ook voor.

Vrijstellingen en allocatie

In Nederland gelden vrijstellingen onder meer voor herverzekeringen, de verzekering van zeeschepen, transportverzekeringen, en bepaalde inkomen en zorg gerelateerde verzekeringen. Veel andere landen kennen vergelijkbare vrijstellingen. Het kan gebeuren dat een verzekering zowel vrijgestelde als belaste verzekeringselementen omvat, zoals bij transport-opslagdekkingen. In dat geval moet worden bepaald of en in hoeverre assurantiebelasting verschuldigd is.

Verzekeraars worden tevens met een veelvoud aan andere thema’s geconfronteerd, waaronder de definitie van ‘verzekering’ versus (verlengde) garantie/borgstelling, de impact van eigen risico/eigen behoud, en de (verlegde) btw bij schadebehandeling en -expertise.

Vraag over de assurantiebelasting?

Het specialistenteam van KPMG Meijburg & Co helpt graag. Wij beschikken over expertise op zowel nationaal als internationaal gebied. Bovendien maken wij deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk. Daardoor kunnen wij goed helpen om de assurantiebelastingpositie in kaart te brengen. Wij kijken ernaar uit om kennis te maken.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.