Meijburg Legal advocatuur en notariaat

Wij vertalen nieuwe wet- en regelgeving naar uw specifieke situatie en denken graag vanuit juridisch perspectief met u mee, bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van uw bedrijfsvoering. Uiteraard in nauwe samenwerking met fiscale, audit en advisory specialisten uit ons omvangrijke (inter)nationale netwerk. 

Vanuit een multidisciplinaire aanpak vergaart ons team een totaalbeeld van alle relevante aspecten van uw bedrijfsvoering. Korte lijnen en de mogelijkheid om snel te schakelen, garanderen dat u te allen tijde de juiste specialismen aan tafel krijgt. Waar ook ter wereld.

Meijburg Legal heeft geen samenwerking, in de zin van de IDS Verordening 2015 en van de Verordening op de advocatuur, met andere entiteiten die onderdeel uitmaken van de KPMG organisatie dan met Meijburg & Co.

Adviesgebieden

Update: AIFMD reporting requirements for Alternative Investment Fund Managers and non-EU Fund Managers

20 december 2022
As of Q1 2023 Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) and non-EU fund managers who have notified Alternative Investment Funds (AIFs) for marketing in accordance with Articles 36 and 42 of the Alt ...
Lees verder

Opzegging bankrelatie

20 december 2022
De Rechtbank Amsterdam heeft recent een vonnis gewezen waarin de rechtbank oordeelde dat het door de bank opzeggen van de bankrelatie met haar klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nie ...
Lees verder

Het UBO-register mag van het Hof van Justitie niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek

23 november 2022
De minister van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf 22 november 2022 tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.
Lees verder

Upcoming events

16
Feb

Online - Zzp’ers in de zorg; zorg of zegen

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.