Meijburg Legal advocatuur en notariaat

Wij vertalen nieuwe wet- en regelgeving naar uw specifieke situatie en denken graag vanuit juridisch perspectief met u mee, bij het zo efficiënt mogelijk inrichten van uw bedrijfsvoering. Uiteraard in nauwe samenwerking met fiscale, audit en advisory specialisten uit ons omvangrijke (inter)nationale netwerk. 

Vanuit een multidisciplinaire aanpak vergaart ons team een totaalbeeld van alle relevante aspecten van uw bedrijfsvoering. Korte lijnen en de mogelijkheid om snel te schakelen, garanderen dat u te allen tijde de juiste specialismen aan tafel krijgt. Waar ook ter wereld.

Meijburg Legal heeft geen samenwerking, in de zin van de IDS Verordening 2015 en van de Verordening op de advocatuur, met andere entiteiten die onderdeel uitmaken van de KPMG organisatie dan met Meijburg & Co.

Adviesgebieden

Goederenrechtelijke kwalificatie drijvend zonnepark

28 november 2022
Onlangs heeft de rechtbank Overijssel een vonnis gewezen naar aanleiding van een geschil tussen een eigenaar van een drijvend zonnepark (eiseres) en de heffingsambtenaar van het gemeenschappelijk bela ...
Lees verder

Het UBO-register mag van het Hof van Justitie niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek

23 november 2022
De minister van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf 22 november 2022 tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.
Lees verder

Get started with asset-based lending: download brochure

3 november 2022
ABL is a form of secured lending where a loan is granted primarily based on the value of certain types of the borrower’s assets. A lender typically lends up to an agreed percentage of the value of the ...
Lees verder

Upcoming events

30
Nov

Online - Bedrijfsfiscalistenoverleg - DataManagement

01
Dec

Online - Btw-sessie #5 Vereisten en verschillen tussen de fiscale eenheid omzetbelasting en vennootschapsbelasting

15
Dec

Online - Btw-sessie #6 Personeelsverstrekkingen onder het BUA en de WKR

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.