Juridische procedures en boekonderzoeken

Juridische procedures

Discussies met de douane over onderwerpen als de aangegeven waarde van goederen, het toegepaste tarief of de gebruikte vrijstelling en de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan vergunningsvoorwaarden is van alle tijden. Het Douaneteam van Meijburg & Co beschikt over veel ervaring op dit gebied. Zo bieden zij brede ondersteuning bij geschillen met zowel nationale als buitenlandse douane autoriteiten. Door hun jarenlange ervaring met overleg met de douane, kunnen zij ervoor zorgen dat uw contact met de douaneautoriteiten zo soepel mogelijk verloopt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bijstand bij boekenonderzoeken

Regelmatig begint het contact met de douane met de aankondiging van een bij uw bedrijf in te stellen controle. Dit kan bijvoorbeeld een controle zijn op uw invoeraangiften of op het naleven van de vergunningsvoorwaarden. Het is raadzaam om u al in dit stadium te laten bijstaan door een specialist om de reden voor het onderzoek en de reikwijdte van de controle voor u in de gaten te houden. Zodra wordt vermoed dat bij de afronding van een controle verschil van interpretatie over de uitkomsten van het onderzoek zou kunnen ontstaan, is het van belang om dit zo snel mogelijk ter sprake te brengen om onnodige procedures te voorkomen. Het Douaneteam kan u hierin bijstaan.

Bijstand bij bezwaar en beroep

Wanneer de douane een naheffingsaanslag of UTB (uitnodiging tot betaling) oplegt en u het daarmee  niet eens bent, kunt u daar tegen op komen door bezwaar aan te tekenen. De douane moet de beslissing om deze aanslag op te leggen dan heroverwegen. Dit leidt er soms toe dat de aanslag van tafel gaat. Als dat niet het geval is, dan kunt u naar de rechter en om een oordeel vragen of de opgelegde aanslag terecht door de douane is opgelegd. Hiervoor moet u in beroep. Het Douaneteam van Meijburg & Co kan u bijstaand in al deze stadia. Het team kan u ook bijstaan bij uw afweging of het zinvol is om in bezwaar of in beroep te gaan.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.