Authorised Economic Operator (AEO)

AEO

Voor bedrijven in de internationale handel met derde landen wordt een AEO vergunning steeds waardevoller. In feite vormt dit een soort samenwerkingsverband met de douaneautoriteiten dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Afhankelijk van de aard van het bedrijf, de aard van de goederen, de rol in de logistieke keten, de financiële solvabiliteit en de wijze waarop de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen zijn ingericht kan de douane besluiten minder controles uit te voeren dan wel de controle anders inrichten zodat dit in het voordeel van de vergunninghouder is. Naast een vermindering van douanecontroles, kan met een AEO vergunning ook een reductie van de doorlopende zekerheid worden verkregen. Tevens geldt dat voor het verkrijgen van bepaalde douanevergunningen, een bedrijf ‘AEO-waardig’ dient te zijn hetgeen door de autoriteiten vaak wordt aangegrepen om ondernemingen met (zachte hand) te dwingen om een AEO vergunning aan te vragen.

De aanvraag van een AEO vergunning vergt een behoorlijke inspanning van de betreffende onderneming. Een groot aantal processen dient hiervoor namelijk gedetailleerd te worden beschreven en ook niet operationele afdelingen (de financiële administratie, IT, personeelszaken, etc.) moeten worden betrokken bij het opzetten van een goede administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze douanespecialisten kunnen  ondersteunen met het opzetten van een administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen, als ook het aanvragen en monitoren van een AEO vergunning.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.