Controversy and Dispute Resolution: wat is uw strategie?

Het voorkomen en oplossen van geschillen. Dat is grofweg de vertaling van het begrip ‘Controversy and Dispute Resolution’ Meijburg & Co kan u als geen ander met raad en daad bijstaan bij geschillen met belastingautoriteiten, of wanneer u meer zekerheid vooraf wilt krijgen met een Advance Pricing Agreement (APA).

Controversy and Dispute Resolution

Controversy and Dispute Resolution: defensief of proactief?

Bij het managen van uw Transfer Pricing-risico’s met Controversy and Dispute Resolution zijn er twee opties:

1. Defensief

U voldoet sec aan de wettelijke documentatievereisten.

2. Proactief

U stemt vooraf met één of meerdere belastingautoriteiten af.

Dubbele belastingheffing

Bijstand op het gebied van Controversy and Dispute Resolution is soms nodig in het geval belastingautoriteiten boekenonderzoeken of audits bij uw onderneming instellen. Daarbij kunnen geschillen en situaties van dubbele belastingheffing ontstaan. Die dubbele belastingheffing kunt u onder meer oplossen door een Mutual Agreement Procedure (MAP) of Arbitrage Procedure tussen twee of meerdere betrokken landen in te stellen.

Altijd de juiste Transfer Pricing methodes met APA

Wilt u meer zekerheid inbouwen als het om uw Transfer Pricing beleid gaat? Dan kunt u van de Belastingdienst vooraf zekerheid krijgen met een Advance Pricing Agreement (APA). Er wordt dan goedkeuring van de Belastingdienst gevraagd over het Transfer Pricing beleid wat u toepast. Een APA kan met één maar ook met meerdere belastingautoriteiten worden gesloten.

Een goede relatie met de Belastingdienst loont

APA’s, MAP’s en boekenonderzoeken door de Belastingdienst zijn allemaal bekend terrein voor Meijburg & Co. En de ervaring leert dat hoe eerder wij bij deze processen worden betrokken, hoe effectiever wij u kunnen bijstaan als het gaat om Controversy and Dispute Resolution.

KPMG-netwerk en multidisciplinaire fiscale aanpak

Juist bij Controversy and Dispute Resolution zetten wij in op ons internationale KPMG Global Transfer Pricing Services-netwerk. Want het heeft geen zin om een goed resultaat te boeken voor de vestiging in het ene land, als die ten koste gaat van de vestiging in een ander land.

Daarnaast maken wij gebruik van onze multidisciplinaire fiscale aanpak. Wij werken hiervoor nauw samen met de vennootschapsbelasting-, douane- en btw-specialisten van Meijburg & Co en de audit- en IT-specialisten van KPMG. Hierdoor kunnen wij u geïntegreerde oplossingen aanbieden. Want een mooi Transfer Pricing-resultaat kan zomaar teniet gedaan worden door een verslechterde btw- of douanepositie.

Meer weten over Controversy and Dispute Resolution?

Als u meer informatie wilt over Controversy and Dispute Resolutiondan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.