EU verdragsvrijheden en staatssteun

EU verdragsvrijheden en staatssteun

In de Europese Unie zijn in verdragen regels en vrijheden vastgelegd. Deze regels en verdragsvrijheden staan omschreven in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, oftewel het VWEU of EU-verdrag. Soms zorgt dit verdrag voor ingewikkelde kwesties, zoals op het gebied van staatssteun. De specialisten van Meijburg & Co kunnen u hierbij helpen.

Verdragsvrijheden in het VWEU

In het algemeen verbiedt het VWEU alle vormen van discriminatie op basis van nationaliteit. Daar zijn zes verdragsvrijheden uit voort gekomen. Die luiden als volgt:

  1. Vrij verkeer van burgers in de Europese Unie
  2. Vrij verkeer van goederen
  3. Vrij werknemersverkeer
  4. Vrijheid van vestiging
  5. Vrij verkeer van diensten
  6. Vrij verkeer van kapitaal

Het doel van deze vrijheden is dat er een interne markt ontstaat. Een interne markt is een markt zonder binnengrenzen en zonder in- en uitvoerbeperkingen. Zo kunnen verschillende landen op een makkelijke manier met elkaar handel drijven.

Wanneer is er een schending van het VWEU?

Uw onderneming of organisatie moet zich aan het VWEU houden. In sommige gevallen is niet helemaal duidelijk of u zich eraan houdt of dat er sprake is van een schending van het EU-verdrag. De antwoorden op de volgende vragen helpen om vast te stellen of er een schending is:

  1. Is er sprake van een belemmering of (directe of indirecte) discriminatie, die in strijd is met het gemeenschapsrecht?
  2. Zo ja, is er een objectieve rechtvaardigheidsgrond voor de omstreden maatregel?

Komt u er toch niet helemaal uit? Dan staan onze professionals graag voor u klaar.

Regelgeving voor staatssteun

In het VWEU staan niet alleen regels over het vrije verkeer, maar ook bepalingen over staatssteun. Deze laatste moeten voorkomen dat lidstaten verboden (fiscale) staatssteun verlenen. Dat kan de interne markt namelijk verstoren. Zonder deze regelgeving zouden lidstaten door middel van staatssteun bepaalde bedrijven een kunstmatige voorsprong op concurrenten uit andere lidstaten kunnen geven. Dat vervalst de concurrentievoorwaarden, wat de werking van de interne markt verstoort.

Toegenomen belangstelling voor staatssteun door rulings

De Europese Commissie heeft de laatste jaren veel onderzoeken geopend naar rulings. Hierdoor is de belangstelling voor EU staatssteun enorm toegenomen. Het gaat dan om rulings die individuele lidstaten aan belastingplichtigen hebben afgegeven. De Europese Commissie vindt dat deze rulings regelmatig verboden staatssteun vormen.

Maar wanneer is er nu echt sprake van verboden staatssteun? In dat geval moet aan een aantal cumulatieve voorwaarden zijn voldaan, zoals selectiviteit. Als bijvoorbeeld een rechter uiteindelijk vaststelt dat er daadwerkelijk sprake is van verboden staatssteun, dan mag de Europese Commissie de onwettig verleende steun laten terugvorderen door de betreffende lidstaat.

Vragen over verdragsvrijheden en staatssteun? 

Heeft u vragen over de verdragsvrijheden uit het VWEU ? Of wilt u meer weten over rulings en (verboden) staatssteun? Het team professionals van Meijburg & Co helpt u graag. Wij zijn gespecialiseerd in regelgeving van de EU. Neem gerust contact op voor meer informatie.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.