Internationaal belastingrecht

internationaal belastingrecht

Meijburg & Co heeft heel wat specialismen als het gaat om internationaal belastingrecht. Op elk gebied zijn er professionals die u graag adviseren en ondersteunen. Hieronder lichten we de vijf specialismen toe. Het gaat om landendesks, belastingverdragen, EU verdragsvrijheden en staatssteun, EU richtlijnen en verordeningen en EU arbitrage. Onze experts helpen u graag bij uw uitdagingen in het buitenland.

Landendesks

Allereerst hebben we speciale landendesks voor zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven. Per land of continent zijn er professionals die in de betreffende markt gespecialiseerd zijn. We brengen u in contact met KPMG-specialisten ter plaatse, die diepgaande kennis hebben van de lokale markten en juridische en fiscale systemen. Dat maakt internationaal ondernemen voor u een stuk makkelijker. Daarnaast bieden we support aan buitenlandse bedrijven, als deze willen uitbreiden of zich willen vestigen in Nederland. Wilt u weten wat we precies voor u kunnen betekenen? U vindt meer informatie op de pagina Landendesks.

Belastingverdragen

Daarnaast staan we u graag bij op het gebied van belastingverdragen. Als u als inwoner van Nederland inkomsten ontvangt uit een ander land, dan is de kans groot dat beide landen belasting heffen over die inkomsten. Om dit soort dubbele belasting te voorkomen, heeft Nederland met zo’n 95 landen belastingverdragen afgesloten. De inhoud ervan is complex en verschilt per verdrag. De aanvullende maatregelen in het BEPS maken het er voor u bovendien niet makkelijker op. De experts van Meijburg & Co helpen u daarom om niet te verdwalen in alle regelgeving rondom internationaal belastingrecht. Lees er meer over op onze pagina Belastingverdragen.

EU verdragsvrijheden en staatssteun

We zijn u niet alleen van dienst op algemeen internationaal gebied, maar ook op het specifieke gebied van Europees belastingrecht. Zo heeft de Europese Unie verdragsvrijheden vastgelegd in het EU-verdrag. Soms zorgt dit verdrag voor ingewikkelde kwesties, zoals bij staatssteun. Wanneer is staatssteun, bijvoorbeeld in de vorm van rulings, toegestaan en wanneer verstoort het de interne markt? Onze specialisten kunnen u hierover adviseren. U leest er alles over op de pagina EU verdragsvrijheden en staatssteun.

EU richtlijnen en verordeningen

In het EU-verdrag staan niet alleen verdragsvrijheden, maar ook richtlijnen voor directe belastingen. Deze gaan over allerlei soorten directe belasting, van vennootschapsbelasting tot inkomstenbelasting. Er zijn zoveel richtlijnen dat het vaak ingewikkeld is om alles te doorzien. Daar bovenop zijn er enkele Europese verordeningen. Deze hebben niet per se de fiscaliteit als onderwerp, maar zijn in de praktijk wel erg belangrijk voor de toepassing van de hiervoor genoemde richtlijnen. Wilt u weten waarover we u precies kunnen adviseren en waarmee we u ondersteunen? Kijk dan op de pagina EU richtlijnen en verordeningen.

EU arbitrage

Tot slot helpen we u graag als u te maken krijgt met een geschil op het gebied van EU arbitrage. In de Europese Unie is er een arbitrageverdrag. Het doel van dit verdrag is om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als fiscale autoriteiten de winst van gelieerde vennootschappen corrigeren, omdat transacties niet volgens het ‘at arm’s length’-beginsel hebben plaatsgevonden. Dit leidt vaak tot complexe geschillen. De specialisten van Meijburg & Co staan u bij zo’n geschil graag bij. U leest meer over de procedures en de arbitragerichtlijn op de pagina EU arbitrage.

Fiscaal advies nodig over internationaal belastingrecht?

Heeft u fiscaal advies nodig op het gebied van internationaal en EU recht? Kijk dan op de betreffende pagina van het specialisme waar u hulp bij nodig heeft. Daar vindt u de contactgegevens van onze experts. We pakken uw probleem graag samen op.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.