Intermediairs

Als intermediair ben je voor de assurantiebelasting in Nederland vaak de belastingplichtige, zeker als je een (aangewezen) bemiddelaar of gevolmachtigd agent bent. Daarom doe je er als intermediair goed aan te kijken naar de volgende zaken.

Belastingplicht

De Nederlandse assurantiebelasting is qua belastingplicht veel complexer dan andere landen. Het komt in de praktijk voor dat een andere partij dan de intermediair de assurantiebelasting voldoet, zoals een verzekeraar. Als je als intermediair echter formeel de belastingplichtige bent, dan kan de Belastingdienst desalniettemin nog bij jou naheffen. Wij adviseren intermediairs dan ook per situatie goed na te gaan of zij gehouden zijn assurantiebelasting te voldoen.

De belastingplicht stopt overigens niet bij de premie. Indien je bijvoorbeeld bemiddelt bij verzekeringen en daarvoor een vergoeding ontvangt van een ander dan de in Nederland gevestigde verzekeraar, kun je over die vergoeding assurantiebelasting verschuldigd zijn.

Plaats van risico en allocatie

Om te bepalen in welke landen assurantiebelasting verschuldigd is, moet je vaststellen in welke landen het risico voor de assurantiebelasting is gelegen en welk deel van de premie/vergoeding aan dat risico moet worden toegerekend (allocatie). Dit kan spelen bij wereldwijde dekkingen, groepsdekkingen, maar bijvoorbeeld ook bij ‘construction-allrisk’- (CAR-)dekkingen, en ontelbare andere soorten verzekeringen.

Het bepalen van de plaats van risico en allocatie luistert nauw. Zo kan de verzekering van goederen die zich in meerdere landen bevinden bijvoorbeeld toch volledig in Nederland belast zijn. Dubbele (niet-)heffing komt in de praktijk dan ook voor. Zeker als je als intermediair belastingplichtig bent, is het van belang extra aandacht te besteden aan de plaats van risico voor de Nederlandse assurantiebelasting.

Vrijstellingen en allocatie

In Nederland gelden vrijstellingen onder meer voor herverzekeringen, de verzekering van zeeschepen, transportverzekeringen, en bepaalde inkomens- en zorggerelateerde verzekeringen. Het kan gebeuren dat een verzekering zowel vrijgestelde als belaste verzekeringselementen omvat, zoals bij transport-opslagdekkingen. In dat geval moet worden bepaald of, en in hoeverre assurantiebelasting verschuldigd is.

Zeker als je als intermediair belastingplichtig bent, moet je extra aandacht besteden aan de toepassing van vrijstellingen en de eventuele allocatie aan belaste risico’s. Allocatievraagstukken kunnen in de praktijk namelijk leiden tot discussies met de Belastingdienst, ondanks dat op dit moment geen allocatiemethodiek is voorgeschreven in de wet of het besluit assurantiebelasting (gepubliceerd op 12 mei 2022).

Intermediairs worden hiernaast met een veelvoud aan andere thema’s geconfronteerd, waaronder de samenloop met de btw (advisering versus bemiddeling), en de (verlegde) btw bij schadebehandeling en -expertise.

Heb je een vraag over de assurantiebelasting?

Het specialistenteam van KPMG Meijburg & Co helpt je graag. Wij beschikken over expertise op zowel nationaal als internationaal gebied. Bovendien maken wij deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk. Daardoor kunnen wij jou goed helpen jouw assurantiebelastingpositie in kaart te brengen. Wij kijken ernaar uit om kennis met je te maken.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.