Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is doorgaans verschuldigd over verzekeringspremies en de vergoeding voor met verzekeringen samenhangende diensten. Verschillende soorten risico’s en verschillende landen kunnen de assurantiebelasting complex maken. Of je nu internationaal opereert of alleen in Nederland, belangrijk is dat je weet waar op het terrein van de assurantiebelasting je kansen en risico’s liggen. De professionals van KPMG Meijburg & Co helpen je hier graag bij.

Adviesgebieden

Adviesbehoeften kunnen per type organisatie verschillen. Wij onderscheiden hierbij de volgende (hoofd)gebieden:

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.