Travel, leisure en tourism

travel

Bedrijven in de reisbranche hebben dagelijks te maken met allerlei soorten belastingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verschillende btw-tarieven, de reisbureauregeling, loonheffingen, lokale heffingen en vennootschapsbelasting. Het is begrijpelijk als u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom staan onze specialisten op het gebied van travel, leisure & tourism u graag bij met fiscaal advies.

Fiscaal advies reisbranche

De btw is meestal een belangrijk aandachtspunt voor ondernemingen in de reisbranche. Zo verstrekt een hotel logies, waarvoor in Nederland een btw-tarief van 9% geldt. Voor bijkomende diensten, zoals parkeren en de stomerij, geldt in principe het hogere tarief van 21%. Maar wanneer de bijkomende diensten ondergeschikt zijn aan het verstrekken van logies, dan kan toch het tarief van 9% van toepassing zijn.

Hotels kunnen daarnaast met een andere situatie te maken krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat gasten niet komen opdagen, terwijl ze wel hebben betaald voor de overnachting (no-shows). Een andere situatie doet zich voor bij annuleringen. Is er een verschil in btw-behandeling? Meer weten over fiscaal advies reisbranche? De btw specialisten van de travel, leisure & tourism marktgroep van Meijburg & Co graag voor u klaar.

Btw-vraagstukken voor reisorganisaties

Ook reisorganisaties kunnen tegen allerlei btw-vraagstukken aanlopen. Voor reisorganisaties gelden namelijk speciale btw-regels, omdat ze kunnen vallen onder de zogenoemde reisbureauregeling. Dit heeft tot gevolg dat er geen btw-aftrekrecht bestaat op de inkoop van reisonderdelen. Uit de winstmarge is 21% btw verschuldigd voor zover de reizen in de EU plaatsvinden.

In de praktijk blijkt dat niet alleen reisorganisatoren, maar ook andere bedrijven vaak onbedoeld onder deze regeling vallen. Het gaat dan om andere ondernemingen die op eigen naam diensten aanbieden aan hun klanten bestaande uit reiselementen (excursies, accommodatie of vervoer).

Onze professionals helpen u in al deze gevallen graag verder. Zo hebben we speciaal voor de reisbranche btw-quickscans ontwikkeld. Daarmee krijgt u als ondernemer snel inzicht in de kansen en risico’s op het gebied van de btw.

Loonheffingen in de travel, leisure & tourism sector

Niet alleen op het gebied van de btw, maar ook op het gebied van de loonheffingen zijn er allerlei uitdagingen voor de reisbranche. Zulke bedrijven hebben namelijk vaak veel personeel in dienst. Daar komen allerlei fiscale aspecten bij kijken. Zo kunnen personeelsverstrekkingen gevolgen hebben voor de loonheffingen. Hierbij kunt u denken aan maaltijden tijdens werktijd, bedrijfskleding en personeelskortingen.

Daarnaast maken ondernemingen in deze sector vaak langdurig gebruik van leerlingen en stagiairs die voor hen werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers een korting op de loonbelasting laten toepassen. Ook als u bijvoorbeeld zzp’ers inleent, is het van groot belang om een juist beleid van loonheffingen te voeren. Onze experts adviseren u daar graag over.

Lokale (gemeentelijke) heffingen en toeristenbelasting

Heeft uw bedrijf in de travel, leisure & tourism sector onroerend goed in eigendom? Dan confronteert de Belastingdienst u bovendien met de belastingen daarop, zoals OZB. Wij kunnen u ondersteunen bij de beoordeling van de WOZ-beschikking. We tekenen bezwaar aan als deze te hoog is vastgesteld.

Ook zijn er in de praktijk regelmatig verschillen van inzicht over de toeristenbelasting. Het gaat dan vooral over de grondslag waarover deze wordt berekend. Heeft u vragen over de toeristenbelasting of precariobelasting? Dan kunt u bij onze specialisten terecht.

Vennootschapsbelasting in de reisbranche

Als Nederlands bedrijf betaalt u over uw fiscale winst vennootschapsbelasting. Wilt u investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld om ze energiezuinig of milieuvriendelijk te maken? Dan biedt de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 diverse regelingen die hier tegemoetkomingen of extra aftrek voor geven. Als u kort geleden hebt geïnvesteerd of van plan bent dit te gaan doen, dan kunt u mogelijk gebruik maken van deze gunstige fiscale regels.

Heeft u plannen voor het herstructureren van uw onderneming in de reisbranche? Ook hier zijn fiscale faciliteiten voor. We bespreken de mogelijkheden op dit gebied graag met u.

Fiscaal advies nodig bij travel, leisure & tourism?

Heeft u hulp nodig bij de btw-tarieven in uw hotel of de toepassing van de reisbureauregeling? Of wilt u fiscaal advies over de toeristenbelasting? De fiscalisten uit onze travel, leisure & tourism marktgroep zijn u graag van dienst. Onze ruime kennis en ervaring zorgen ervoor dat wij u op een deskundige manier kunnen helpen. Zo hoeft u zich niet meer druk te maken om de belastingen rondom uw onderneming.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.