UBO-register

Het UBO-register mag van het Hof van Justitie niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek

De minister van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf 22 november 2022 tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.
Lees verder

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en an ...
Lees verder

UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen

Het wetsvoorstel tot registratie van UBO’s voor trusts en fondsen voor gemene rekening is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden.
Lees verder

Andere fiscale ontwikkelingen 2020

Er zijn nog enkele andere relevante (fiscale) ontwikkelingen, die geen onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2020. Wij behandelen een aantal daarvan kort.
Lees verder

Hoe effectief is het UBO-register?

Langverwacht, maar op 4 april 2019 is dan toch het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten gepubliceerd.
Lees verder

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn binnenkort verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren.
Lees verder

Wetsvoorstel implementatie UBO-register verwacht in maart 2019

Het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register houdt de gemoederen in Nederland al geruime tijd bezig.
Lees verder

De UBO-definities van verschillende entiteiten/rechtspersonen

Dit is de UBO-definitie voor 5 verschillende juridische entiteiten
Lees verder

Wat is de UBO? De 2018 definitie voor het UBO-register

U zou het bijna hebben gemist, maar sinds 6 april is hij er: de finale omschrijving van het begrip UBO (ultimate beneficial owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende).
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.