UBO-register

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten. Met deze instemming is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afgerond. De datum van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet, en daarmee het instellen van het UBO-register, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Lees verder

UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen

Het wetsvoorstel tot registratie van UBO’s voor trusts en fondsen voor gemene rekening is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden.

Lees verder

Andere fiscale ontwikkelingen 2020

Er zijn nog enkele andere relevante (fiscale) ontwikkelingen, die geen onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2020. Wij behandelen een aantal daarvan kort.

Lees verder

Hoe effectief is het UBO-register?

Langverwacht, maar op 4 april 2019 is dan toch het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten gepubliceerd.

Lees verder

Wetsvoorstel invoering UBO-register

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn binnenkort verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren.

Lees verder

Wetsvoorstel implementatie UBO-register verwacht in maart 2019

Het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register houdt de gemoederen in Nederland al geruime tijd bezig.

Lees verder

De UBO-definities van verschillende entiteiten/rechtspersonen

Dit is de UBO-definitie voor 5 verschillende juridische entiteiten

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.