MVO-projecten: maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook Meijburg & Co wil hieraan haar bijdrage leveren en heeft hiervoor beleid gemaakt.

De rode draad in het MVO beleid is dat Meijburg & Co bij het ontplooien van haar primaire activiteiten niet alleen rekening houdt met financiële, maar ook met sociale en ecologische gevolgen. Meijburg & Co streeft ernaar om, waar mogelijk, een goede balans te vinden tussen people, planet en profit.

Onze visie

Meijburg is een kennisorganisatie. Dat is niet alleen een statement, dat dragen we dag in, dag uit, uit naar onze omgeving. Kwaliteit en het leveren van hoogwaardig advies staan hoog in het vaandel. Kennis betekent opleiden, ontwikkelen, trainen en coachen van talentvolle mensen maar ook verantwoordelijkheid dragen voor welvaart en welzijn. Wij kiezen daarom in onze aanpak naar de samenleving voor projecten die nauw samenhangen met onze bedrijfsvoering.

  • Duurzaam ondernemen binnen ons bedrijfsproces,
  • Investeren in het milieu en
  • Investeren in de samenleving.

Onze strategie

Meijburg & Co heeft haar MVO beleid langs drie pijlers georganiseerd:

Duurzaam Ondernemen in het bedrijfsproces

Meijburg & Co streeft ernaar de uitgangspunten van duurzaam ondernemen te verankeren in haar dagelijkse bedrijfsprocessen. Voor de hand liggend is daarbij het zorgdragen voor een duurzaam inkoopproces. Zo vinden wij het belangrijk dat onze leveranciers de principes van duurzaam ondernemen onderschrijven en hieraan in hun bedrijfsvoering uitvoering geven. Maar ook onderwerpen als diversiteit en inclusie, een verantwoord mobiliteitsbeleid, thuiswerken en vitaliteit hebben onze aandacht.

Investeren in het milieu

Meijburg & Co volgt een tweesporenbeleid met betrekking tot de CO2-uitstoot. Wij zetten zowel in op de reductie als op de compensatie van CO2-uitstoot. In samenwerking met KPMG Nederland dragen wij daaraan bij door tal van maatregelen, waaronder de inkoop van groene stroom, de realisatie van duurzame kantoren, het scheiden van afvalstromen en het doorvoeren van een meer milieuvriendelijke mobiliteitsregeling. Bovendien compenseert Meijburg & Co sinds 1 januari 2009 haar overtollige CO2-uitstoot in Nederland via de ‘Gold Standard’, de kwaliteitsstandaard voor compensatieprocessen met de strengste kwaliteitseisen wereldwijd.

Investeren in de samenleving

Meijburg & Co houdt zich bezig met duurzaam investeren in de samenleving. Dit betekent onder andere dat wij investeren in projecten die rekening houden met de toekomst van mens en milieu. Wij vermarkten hoogwaardige kennis en in dat kader kiezen wij voor projecten die nauw samenhangen met onze bedrijfsvoering. Zo dragen wij projecten die educatie, talentontwikkeling maar ook vitaliteit en welzijn bevorderen een warm hart toe.

Make it Happen Fund

Een mooi projectvoorbeeld is de Stichting Make it Happen Fund. Deze stichting heeft als doel de medewerkers van Meijburg & Co en KPMG te stimuleren om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Collega’s die zich belangeloos inzetten voor een maatschappelijk project kunnen aanspraak maken op een donatie uit het fonds. Zo zorgen we er samen voor dat de wereld een beetje beter wordt.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.