Meijburg ESG: duurzaam en verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook Meijburg wil hieraan haar bijdrage leveren.

De rode draad in onze ESG aanpak is om bij het ontplooien van onze primaire activiteiten niet alleen rekening te houden met financiële, maar ook met sociale en ecologische gevolgen. Meijburg streeft ernaar om een goede balans te vinden tussen people, planet en profit.

Onze strategie

Meijburg heeft haar ESG activiteiten langs drie pijlers georganiseerd:

  • Duurzaam ondernemen binnen ons bedrijfsproces,
  • Investeren in het milieu en
  • Investeren in de samenleving.

Duurzaam Ondernemen in het bedrijfsproces

Meijburg streeft ernaar de uitgangspunten van duurzaam ondernemen te verankeren in haar dagelijkse bedrijfsprocessen. Zo vinden wij het belangrijk dat onze leveranciers de principes van duurzaam ondernemen onderschrijven en hieraan in hun bedrijfsvoering uitvoering geven. Maar ook onderwerpen als diversiteit en inclusie, een verantwoord mobiliteitsbeleid, thuiswerken en vitaliteit hebben onze aandacht.

Investeren in het milieu

Meijburg volgt een tweesporenbeleid met betrekking tot de CO2-uitstoot. Wij zetten in op zowel de reductie als op de compensatie van CO2-uitstoot. In samenwerking met KPMG Nederland hebben wij hiervoor verschillende maatregelen doorgevoerd zoals de realisatie van duurzame kantoren, het scheiden van afvalstromen en elektrificatie van ons wagenpark. Bovendien compenseert Meijburg sinds 2009 haar overtollige CO2-uitstoot in Nederland via de ‘Gold Standard’, de kwaliteitsstandaard voor compensatieprocessen met de strengste kwaliteitseisen wereldwijd.

Investeren in de samenleving

Meijburg is een kennisorganisatie. Dat is niet alleen een statement, dat dragen we dag in, dag uit, uit naar onze omgeving. Kwaliteit en het leveren van hoogwaardig advies staan hoog in het vaandel. Kennis betekent opleiden, ontwikkelen en coachen van talentvolle mensen maar ook verantwoordelijkheid  dragen  voor  welvaart  en welzijn. Wij kiezen daarom in onze aanpak naar de samenleving voor projecten die nauw samenhangen met onze bedrijfsvoering. Dit kan zijn in de vorm van educatie en talentontwikkeling maar ook sociale innovatie en welzijn. Zo hebben wij een uitgebreid sponsorprogramma waarmee wij de culturele sector ondersteunen. Cultuur verbindt en inspireert ons immers en vormt de basis voor innovatie. Daarnaast ondersteunen en initiëren wij jaarlijks zowel landelijk als regionaal verschillende maatschappelijke initiatieven en stimuleren wij onze medewerkers om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hiervoor hebben wij in samenwerking met KPMG de Stichting Make It Happen Fund opgericht.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.