drs. R.A. (Robert) van der Jagt

Specialismen

 • Belastingverdragen
 • Brexit
 • Digitale economie
 • Dividendbelasting
 • EU recht
 • EU richtlijnen
 • EU verdragsvrijheden en staatssteun
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting

Market sectors

 • Dutch Corporate Clients
 • Financial Services Investment Management

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.