mr. E. (Ernst-Jan) Bioch

Specialismen

  • Vennootschapsbelasting

Market sectors

  • Dutch Corporate Clients
  • Energy en utilities
  • Natuurlijke rijkdommen
  • Scheepvaart en offshore

Landendesks

  • Brazil and other Latin American countries desk

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.