Valentin Krustev

Valentins kennis ligt op het gebied van transfer pricing, waarderingen en financiële modellering, financiële transacties en tax planning/value chain management. Hij heeft ook ervaring met het verlenen van bedrijfseconomisch advies, met name in de energiesector.

Voordat Valentin in dienst trad bij Meijburg & Co werkte hij bij de Amerikaanse tak van KPMG. Bij Meijburg is hij verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van fiscale waardering. Hij staat cliënten bij in vraagstukken die zich toespitsen op:

  • fiscale waardering van BV’s/aandelen (Vpb, internationale belastingen, erfbelasting);
  • waardering van immateriële vaste activa/continuïteit bij de herstructurering van ondernemingen;
  • waardering van financiële instrumenten, opties en andere complexe waardepapieren; en
  • advies op het gebied van business en tax modelling.

Valentin is ook betrokken bij de dienstverlening op het vlak van financial transactions transfer pricing, transfer pricing/tax planning en value chain management.

Valentin is een Chartered Financial Analyst (CFA) en heeft een Ph.D. in Political Science behaald aan Rice University in Houston in de Verenigde Staten.

Specialismen

  • Transfer Pricing

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.