Ruben Froger

Ruben is partner en hoofd van de People Services-praktijk bij KPMG Meijburg & Co.

Ruben heeft ruime ervaring met het begeleiden van opdrachten op het gebied van internationale mobiliteit voor multinationals, zowel die vanuit Nederland worden uitgevoerd of gecoördineerd als die vanuit het buitenland naar Nederland zijn verwezen. Tijdens zijn achttienjarige loopbaan bij KPMG heeft hij grote expatpopulaties beheerd en gecoördineerd en in dat verband een compleet scala aan compliancediensten geleverd aan uiteenlopende klanten die opereren in allerlei sectoren en bedrijfstakken, waaronder de financiële sector en de sectoren chemie, energie, maakindustrie, elektronica en auto-industrie.

Ruben heeft uitgebreide ervaring met het verstrekken van advies over complexe fiscale en socialezekerheidskwesties met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid. Hij helpt bedrijven ook om aan compliancevereisten op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en immigratie te voldoen.

Ruben fungeert als sparringpartner voor tax- en HR-managers en de leden van raden van bestuur over zaken als het beloningsbeleid van werkgevers, het bereiken van optimalisaties door de kosten van werkgevers te verlagen, veranderende markten, aanscherpen van de regelgeving en innovatieve IT-oplossingen. Hij laat klanten ook zien hoe zij kostenbesparingen en efficiëntie kunnen realiseren met behulp van speciaal ontwikkelde technologische hulpmiddelen. Ruben geeft advies over hoe besluiten op het gebied van personeel en het beloningsbeleid de strategie van een bedrijf als geheel kunnen beïnvloeden.

Specialismen

  • EU verdragsvrijheden en staatssteun
  • Inkomstenbelasting
  • People Services
  • Tax Technology

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.