Niels Boef

Niels verleent al ruim twintig jaar belastingadviesdiensten aan een aantal meestal in Nederland gevestigde grote multinationals. Hij leidt de tak Corporate Clients van KPMG Meijburg & Co en staat cliënten bij in fiscale controverses uiteenlopend van veelomvattende overheidscontroles tot gerechtelijke procedures. Niels is voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), die 5500 leden telt, allen belastingadviseurs in het bezit van een universitaire titel op doctoraal- of masterniveau.

Specialismen

  • Vennootschapsbelasting

Marktsectoren

  • Dutch Corporate Clients
  • Natuurlijke rijkdommen

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.