Michelle Rooijmans

Tax Manager

Michelle werkt sinds 2015 bij Meijburg & Co en is lid van het Global Compliance Management Services (GCMS) team. Ze richt zich met name op de wereldwijde coördinatie, standaardisatie en transformatie van reporting en compliance processen van multinationals. In het kader hiervan heeft Michelle veel ervaring met de gecentraliseerde en gestandaardiseerde KPMG-aanpak, de KPMG Digital Gateway tool en het Global KPMG Network. Naast haar GCMS werkzaamheden is Michelle onderdeel van de kennisgroep Mandatory Disclosure Rules (MDR / DAC6) waarbij zij zich voornamelijk richt op de KPMG DAC6 Processor tool.

Specialismen

  • Global Compliance
  • Technologie & Datamangement

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.