Janneke Versantvoort

Geschillen met de belastingdienst vinden veelal hun oorsprong in verrekenprijzen. Janneke beschikt op dat gebied over specialistische kennis en brede ervaring. Als lid van het Tax Controversy-team verkeert zij met haar expertise bij uitstek in een positie om cliënten niet alleen te adviseren over de procedurele kanten inzake beslechting van fiscale controverses en geschillen, maar ook over hun verrekenprijsbeleid. Verder kan Janneke geschillen helpen voorkomen door cliënten bij te staan bij het maken van robuuste documentatie over hun verrekenprijsbeleid en door te zorgen voor ATRs voor hun verrekenprijspraktijken.

Specialismen

  • Transfer pricing
  • Transfer Pricing Controversy & Dispute Resolution
  • Transfer Pricing Documentation
  • Transfer Pricing Financial Transactions & Tax Valuations
  • Transfer pricing technology

Marktsectoren

  • Dutch Corporate Clients
  • Financial Services
  • Financial Services Investment Management
  • Private Equity

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.