Jaap Reyneveld

Jaap leidt regelmatig onderzoeken voor klanten om te komen tot een adequaat transfer pricing beleid, zo nodig gebaseerd op value chain analyses. Ook heeft hij veel ervaring met het verzorgen van passende transfer pricing documentatie voor multinationale ondernemingen om hen te helpen te voldoen aan hun fiscale verplichtingen. Hij heeft een groot aantal multinationals bijgestaan bij het verdedigen van hun fiscale beleid tijdens onderzoeken door belastingdiensten. Hierbij treedt hij namens de cliënt in overleg met de Belastingdienst of stemt hij vraagstukken af met een bevoegde instantie, of arbitragecommissie via Mutual Agreement Procedures (MAP’s). Jaap heeft ook veel ervaring met het verkrijgen van ‘advance pricing agreements’ (APA’s).

Voordat Jaap bij Meijburg & Co in dienst kwam, bekleedde hij verschillende functies bij de Belastingdienst. Hij was vier jaar actief als accountant bij de Belastingdienst/Grote Ondernemingen Den Haag en twee jaar als teamleider bij de controleafdeling van de Belastingdienst van de Nederlandse Antillen op Curaçao, waarna hij nog een jaar als accountant en klant coördinator werkte bij Belastingdienst/Grote Ondernemingen Amsterdam.

Jaap heeft economie gestudeerd en een postdoctorale opleiding accountancy gevolgd. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Jaap heeft artikelen gepubliceerd in verschillende vakbladen. Hij geeft les bij onder meer de NOB en het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), en sinds 2022 ook aan de Wirtschaftsuniversität Wien. Jaap is onder meer gespecialiseerd in de sectoren digitale economie en financiële dienstverlening.

Specialismen

  • Digitale Economie
  • Transfer Pricing

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.