Esther Hoppenbrouwers

Esther is leidinggevende in de People Services-praktijk binnen het KPMG-lidfirmanetwerk in Nederland. Zij is gespecialiseerd in belastingen bij internationale mobiliteit, met inbegrip van de toepassing van expatbeleid, implementatie van internationale verdragen betreffende inkomstenbelastingen, persoonlijke aangifte inkomstenbelasting, loonbelasting, payroll, participatieregelingen en sociale zekerheid in internationaal verband en grensoverschrijdende vraagstukken.

Esther heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het adviseren van een breed scala aan klanten in diverse sectoren en bedrijfstakken in Nederland, inclusief de bouw- en energiesector en de financiële dienstverlening. Zij is gespecialiseerd in loonbelasting, pensioenen, belastingheffing bij expats, internationale sociale zekerheid en grensoverschrijdende vraagstukken en heeft advies gegeven over complexe kwesties op het gebied van loon- en inkomstenbelasting, zoals de Nederlandse werkkostenregeling, prestatiegebonden en aandelengerelateerde beloning, sociale zekerheid en sociale plannen. Kortom, Esther is een ervaren adviseur en begeleider van de dagelijkse gang van zaken.

Esther fungeert tevens als begeleider van talrijke multinationale opdrachten op het gebied van internationale mobiliteit, zowel die vanuit Nederland worden uitgevoerd of gecoördineerd als die vanuit het buitenland naar Nederland zijn verwezen. In het buitenland biedt zij samen met haar team een compleet scala aan Nederlandse compliancediensten.

 

Esther helpt werkgevers en werknemers om belastingregels na te leven en kijkt daarbij altijd naar mogelijkheden om kosten te besparen en/of maatregelen om risico’s te beperken. Zij fungeert ook als sparringpartner en contactpersoon voor de afdelingen Finance, HR/Global Mobility en Payroll, mede als het gaat om hun relatie met de relevante autoriteiten.

Specialismen

  • Belastingverdragen
  • People services Mobility
  • People services tax
  • Tax control

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.