Erik Pulles

Erik heeft privaatrecht en International and European law gestudeerd, met als hoofdvak internationale handel. Ook heeft hij een executive master voltooid in Customs and Supply Chain Compliance.

Vanaf het moment dat Erik in 2013 bij Meijburg & Co in dienst is gekomen, is hij gespecialiseerd in Europese douanezaken, waarbij hij zich richt op export controls en sancties alsmede op de naleving van de handelswetgeving. Tevens adviseert Erik cliënten op het gebied van douanewaarde, oorsprong en douanetechnische strategieën en heeft hij ervaring met het voeren van douaneprocedures bij de bevoegde autoriteiten en bij de rechter.

Specialismen

  • Douane en Accijnzen
  • Verbruiksbelasting

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.