Bart-Jan Kalshoven

Bart-Jan is partner in de Customs & Trade-praktijk van Meijburg & Co. Hij verleent al ruim 20 jaar diensten op het vlak van douane en accijnzen aan uiteenlopende cliënten. Bart-Jan is gespecialiseerd in complexe structuren (supply chain-optimalisatie), geschillenbeslechting (begeleiding van cliënten bij belastingcontroles, administratieve beroepsprocedures en binnenlandse en Europese procesvoering) en fusies en overnames (due-diligenceonderzoeken, post-transactiestructurering, enz.). Bart-Jan is weliswaar breed onderlegd als jurist op het gebied van handel en douane, maar hij staat vooral bekend om zijn uitstekende kennis van de regelgeving omtrent douanewaarde zowel vanuit een Unierechtelijk perspectief als in WTO verband. Hij geeft hierin ook les aan NOB-studenten.

Specialismen

  • Douane

Marktsectoren

  • Automotive
  • Natuurlijke rijkdommen

Landendesks

  • Brazil and other Latin American countries desk
  • US desk

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.