COVID-19 maatregelen

Covid

Maatregelen coronavirus (COVID-19)

Het COVID-19 virus verspreidt zich in Nederland. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid en het welzijn van onze collega’s en hun familie, cliënten en relaties. Het voorkomen van een besmetting met het COVID-19 virus heeft dan ook topprioriteit. Daarom volgt een gespecialiseerd team binnen Meijburg de situatie en anticipeert op mogelijke toekomstige scenario's. Hierbij volgen we de richtlijnen van vertrouwde bronnen zoals de WHO en het RIVM. Op basis hiervan heeft Meijburg diverse maatregelen genomen om eventuele besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen.

Sommige van deze maatregelen kunnen ook effect hebben op u. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Algemeen

  • Conform de richtlijnen van het RIVM hebben wij medewerkers gevraagd om indien mogelijk thuis te werken. Onze kantoren zijn wel geopend.

Afspraken, bijeenkomsten en evenementen

  • Meetings en evenementen zijn, ongeacht het aantal personen, conform de richtlijnen van het RIVM niet toegestaan. Op basis hiervan is besloten om een aantal bijeenkomsten te verplaatsen of op een andere manier (bijvoorbeeld via Microsoft Teams) plaats te laten vinden. Bekijk het overzicht van seminars en trainingen voor de actuele status.
  • Wij hebben onze medewerkers gevraagd om afspraken en meetings telefonisch of via videovergadering te laten plaatsvinden.
  • Het is medewerkers van Meijburg niet toegestaan om aan grote evenementen of conferenties deel te nemen.
  • Het is medewerkers van Meijburg niet toegestaan om internationale conferenties of bijeenkomsten te bezoeken.

Bezoekersbeleid

  • Wanneer u ons kantoor bezoekt wordt u bij binnenkomst verzocht om een bezoekersformulier in te vullen en te ondertekenen. Hierin verklaart u geen symptomen van griep te hebben, in contact te zijn geweest met een besmet persoon of in een risicogebied te zijn geweest.
  • Wanneer u het formulier niet kunt ondertekenen is het u niet toegestaan om Meijburg kantoren te betreden.

Reizen naar het buitenland

  • Om het risico op een besmetting zo beperkt mogelijk te houden, is het onze medewerkers niet toegestaan om voor werk gerelateerde activiteiten af te reizen naar risicogebieden.
  • Wij hebben onze medewerkers sterk afgeraden om voor andere activiteiten, zoals vakanties, naar risicovolle gebieden te reizen om daarmee zichzelf en anderen veilig en gezond te houden en onze business continuïteit te bewaken.
  • Indien een medewerker toch anders besluit, om welke reden dan ook, moet hij twee weken in thuisquarantaine.

(Mogelijke) besmetting

Wanneer u ons kantoor heeft bezocht of in contact bent geweest met een van onze medewerkers en er bij u of op uw kantoor een besmetting wordt vastgesteld, wilt u ons hier dan zo snel mogelijk over inlichten? Met deze informatie kunnen wij onze medewerkers tijdig en goed informeren.

Als een van onze medewerkers zich bij ons meldt omdat hij vermoedt dat hij besmet is met het coronavirus, dan handelen wij volledig conform het advies van de GGD, het RIVM en onze arbodienst. Wij informeren u uiteraard ook direct indien deze medewerker recent contact met u of iemand van uw organisatie heeft gehad.

Vragen?

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van KPMG Meijburg & Co.

Wij volgen dagelijks de verdere ontwikkelingen met ons beleidsteam en het Dagelijks Bestuur en houden u op de hoogte over veranderingen mocht hier aanleiding voor zijn.

Kijk voor meer informatie over COVID-19 op de site van het RIVM of WHO

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.