Belastingplan 2022

Maatregelen uit het Belastingplan 2022 en belangrijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling, overzichtelijk voor u op een rij.

Op de hoogte blijven van het Belastingplan?

Meld u hier aan!

Pro Memorie 2022

De belastingtarieven en premies voor 2022 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel aan

De aangenomen moties hebben we kort beschreven.

Lees verder

Eindejaarstips 2021 voor Familie & Bedrijf

Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Wij hebben voor u een aantal tips gebundeld op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2022 actie zou moeten ondernemen.

Lees verder

Eindejaarstips 2021

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2022 goed te beginnen.

Lees verder

Year end 2021 tax accounting considerations

Nu het einde van het jaar snel nadert, zullen veel organisaties binnenkort beginnen met het opstellen van hun jaarrekening. Het aangekondigde Belastingplan 2022 kan een aanzienlijke impact hebben op de jaarrekening 2021 en met name op de fiscale positie. Deze impact moet in de jaarrekening verwerkt worden zodra het Belastingplan 2022 (materieel) is vastgesteld.

Lees verder

Tweede Kamer stemt over pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

De aangenomen amendementen en een selectie van de aangenomen moties hebben we kort beschreven.

Lees verder

Belastingpakket 2022 wederom aangepast via nota’s van wijziging

Onder meer wordt voorgesteld het toptarief in de vennootschapsbelasting te verhogen naar 25,8% en de generieke renteaftrekbeperking aan te scherpen door het aftrekpercentage te verlagen van 30% naar 20% van de fiscale EBITDA.

Lees verder

Hoofdlijnen Belastingplan 2022 voor Familie & Bedrijf op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van twee pagina’s gemaakt van de maatregelen en enkele andere (fiscale) ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder

Belastingpakket 2022 aangepast via nota’s van wijziging

Onder meer worden de mogelijkheden om zogenoemde houdsterverliezen te verrekenen beperkt en wordt het vaste inrichtingsbegrip voor de bronbelasting op renten en royalty’s uitgebreid.

Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.