Zijn er ook voordelen bij een no deal Brexit?

28 februari 2019
Londen stad

Tot nu toe zijn de meeste berichten gericht op het reduceren van de risico’s die zullen ontstaan door de Brexit. Het belangrijkste is om uw organisatie voor te bereiden op de verschillende gebieden zoals Supply Chain, IT, Douane/Belastingen, HR, Finance, Regelgeving etc. Wat kan de impact zijn bij een harde Brexit en welke acties kunt u nemen om risico’s te voorkomen c.q. te reduceren? Ga uit van een harde Brexit: ‘worst case’-scenario, want die is het meest duidelijk. Ricardo Tülkens, Brexit-expert en partner KPMG: “Regelmatig krijgen wij de vraag of er ook voordelen zijn bij een harde Brexit. Uiteraard ligt dat per branche en zelfs per bedrijf behoorlijk verschillend. Hieronder geven wij een aantal mogelijkheden.”

Voorbereiding geeft nieuwe inzichten

Het klinkt misschien raar, maar door de Brexit zijn verschillende bedrijven gaan inzien dat verandering de standaard van de toekomst is. Bijvoorbeeld door politieke, economische of klimatologische wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw organisatie. Op het gebied van supply chain betekent dit dat bedrijven enerzijds moeten herkennen als er wijzigingen op 1 van de 3 gebieden zijn en anderzijds de mogelijkheid moeten hebben om erop te kunnen reageren. Met het oog op de Brexit zijn verschillende organisaties hun goederenstromen opnieuw in kaart gaan brengen. Startend met zogenaamde ‘gravity maps’ (waar bevinden klanten zich) tot en met welke goederen van welke leveranciers afkomstig zijn. Door dit te doen en de dan geldende WTO-tarieven hierop los te laten krijgt men een beeld van de mogelijke financiële impact van een ‘no deal’-Brexit. Een bijkomend inzicht is of de huidige infrastructuur nog wel de meest optimale infrastructuur is, gelet op de klanteisen (24 uur levering i.p.v. wekelijkse levering), voorraad- en logistieke kosten. Daarnaast geeft het inzicht of het bedrijf wel snel genoeg kan reageren bij eventuele wijzigingen van vraag of in non delivery vanuit leveranciers. Bedrijven zijn zich gaan beseffen dat ze concurreren als netwerk i.p.v. als een individuele organisatie. Hierdoor zie je dat er leveranciers-integratieprojecten worden gestart c.q. digitale oplossingen worden geïmplementeerd om risico’s van niet of te laat leveren te reduceren.  

Voorbereiding geeft nieuwe marktoverwegingen

Een ander inzicht dat verkregen kan worden is hoe men staat t.o.v. concurrenten. Gelet op bijvoorbeeld de afzetmarkt in het Verenigd Koninkrijk, kan het zo zijn dat er lokale concurrenten zijn voor wie eventuele importheffingen niet gelden. Bedrijven die leveren vanuit de Europese Unie zullen deze exporttarieven wel door moeten belasten in de prijs of marge, waardoor de concurrentiepositie verzwakt wordt. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde en dit biedt dan uiteraard ook kansen. Dit geldt niet alleen voor binnen de Europese Unie,  maar kan ook gelden voor buiten de Europese Unie, aangezien het Verenigd Koninkrijk nog geen handelsverdragen heeft met andere landen. Een andere overweging zou kunnen zijn om ook lokaal te gaan produceren om op deze manier de concurrentie het hoofd te bieden. Wij zien dat bedrijven aan het heroverwegen zijn welke afzetmarkten het meest aantrekkelijk zullen zijn na de Brexit. Ze herijken op deze manier hun strategie en dus ook hun effort voor de komende jaren.

Denk in mogelijkheden

Kortom, de Brexit zorgt niet alleen voor stijgende kosten en stijgende effort, maar biedt ondernemers die denken in mogelijkheden ook kansen voor de toekomst. 

Informatie

Wilt u weten welke gevolgen Brexit heeft voor uw supply chain en wat u kun doen? Neem gerust contact op met Ricardo Tülkens partner bij KPMG Advisory. Hij en andere experts van ons Brexitteam helpen u graag verder. Ook kunt u onze folder bekijken.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.