Wetsvoorstel implementatie UBO-register verwacht in maart 2019

1 februari 2019
UBO register Meijburg

Het UBO (Ultimate Beneficial Owner) register houdt de gemoederen in Nederland al geruime tijd bezig. Door een verplichte implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn zou Nederland het UBO register uiterlijk in juni 2017 hebben moeten inrichten. Deze deadline is echter niet gehaald en door latere wijzigingen in vierde anti-witwasrichtlijn - in de vorm van de vijfde anti-witwasrichtlijn - is de implementatie vervolgens in de ijskast gezet. Maar het wetsvoorstel voor het UBO register lijkt er nu op korte termijn te komen. Daarnaast zal er in april een separaat wetsvoorstel worden aangeboden voor de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Arie de Groot, senior tax manager bij Meijburg & Co licht deze ontwikkelingen toe.

Hoewel al vaker verwachtingen zijn geschapen aangaande het aanbieden van een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer, heeft de Minister van Financiën in zijn planningsbrief voor 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd dat het wetsvoorstel in maart van dit jaar zal worden aangeboden.

Ondanks dat de regering tot op heden nog geen wetsvoorstel heeft aangeboden, zijn de verwachtingen voor het aangekondigde register inmiddels al wel vrij duidelijk. Immers, begin 2017 is er een publieke consultatie geweest van een concept wetsvoorstel aangaande het UBO register en is in het Uitvoeringsbesluit Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) 2018, met ingang van 25 juli 2018 een nadere invulling gegeven aan het begrip UBO. Zie voor een nadere beschrijving hiervan onze eerdere publicaties van 3 april 2017 en 13 april 2018.

Alhoewel het wetsvoorstel voor het UBO register in maart kan afwijken van het concept wetsvoorstel uit 2017, lijkt het uitgangspunt dat iedere entiteit die genoemd wordt in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, één of meer UBO’s heeft en dit als zodanig moet worden geregistreerd. Hierbij zal doorlopend moeten worden gecontroleerd of de geregistreerde informatie nog correct is waarbij het niet (tijdig) aanleveren of het aanleveren van onjuiste of niet volledige informatie betreffende een UBO een economisch delict oplevert.

In het kader van de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, zal naast de introductie van het UBO register, een separaat wetsvoorstel worden aangeboden voor een aantal andere aspecten. Het gaat hierbij met name om wijzigingen rondom virtuele valuta, uitwisseling van informatie door publieke partijen en een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit wetsvoorstel zal in april 2019 worden aangeboden.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over de (eventuele) gevolgen van het UBO-register op uw situatie? Neem dan gerust contact op met KPMG Meijburg & Co en KPMG Meijburg Legal.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.