Wat is de UBO? De 2018 definitie voor het UBO-register

28 mei 2018
Vergadertafel

De nieuwe definitie van UBO voor het UBO-register is bijna terloops finaal geworden

U zou het bijna hebben gemist, maar sinds 6 april is hij er: de finale omschrijving van het begrip UBO (ultimate beneficial owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende). In dit artikel leggen we uit wat een UBO is, en welke rechtspersonen een UBO hebben. Dat verandert namelijk.

De nieuwe definitie staat in het concept uitvoeringsbesluit van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). En in de toelichting daarbij staat expliciet dat het UBO-begrip in het conceptbesluit óók de definitie is die gebruikt gaat worden in het Nederlandse UBO-register.

Er zijn nu 5 juridische entiteiten die UBO’s hebben

Een belangrijk uitgangspunt van het conceptbesluit is dat iedere juridische entiteit één of meer UBO’s heeft. Het gaat om entiteiten die in het besluit voorkomen. In totaal wordt er in Nederland onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën van juridische entiteiten, te weten:

  • BV en NV
  • Kerkgenootschappen
  • Overige rechtspersonen (zoals stichtingen)
  • Personenvennootschappen
  • Trusts

Elke categorie heeft een eigen UBO-begrip en het conceptbesluit formuleert regels die helpen te bepalen wie als UBO kan gelden. Volgende week volgt er een blog waarin we de UBO-definities van de 5 verschillende juridische entiteiten individueel behandelen.

Er zijn twee soorten UBO’s (plus een pseudo-UBO)

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er twee typen UBO’s zijn: 

  • Economische gerechtigde UBO
  • Zeggenschaps-UBO

Als er, na toepassing van de in het conceptbesluit genoemde harde criteria, geen ‘echte’ UBO naar voren komt, geldt een natuurlijke persoon die tot het hoger leidinggevende personeel behoort als UBO. Dat noemen we ook wel de pseudo-UBO.

Gebruik voor UBO-register in Nederland

De bepaling van het begrip UBO hierboven geldt in de Nederlandse situatie. Maar de verplichting om een UBO-register te hebben geldt voor alle EU-lidstaten. Veel lidstaten hebben al een werkend UBO-register. Nederland nog niet, maar het wetsvoorstel om het UBO-register in Nederland te implementeren, wordt nog voor deze zomer verwacht.

Bent u direct of indirect UBO van een buitenlandse juridische entiteit? Dan is het mogelijk dat u zich in het buitenland moet registreren.

Stel ons uw vraag over UBO’s

Wilt u weten wat de eventuele gevolgen van het UBO-register zijn voor uw situatie? Houd dan de volgende blog in de gaten, of stel uw vraag aan Freerk Volders van Meijburg Legal op volders.freerk@meijburglegal.com of +31 (0)88 90 91600.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.