Vrijstelling medische diensten voor managementactiviteiten medische specialisten

14 oktober 2020
Zorg

Op 8 oktober 2020 werd de uitspraak: Vrijstelling medische diensten voor managementactiviteiten medische specialisten gepubliceerd. Deze vrijstelling is van toepassing op vergoedingen voor door het MSB/medisch specialisten verrichtte managementactiviteiten voor het ziekenhuis, in het kader van de tussen hen gesloten samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de wijziging van de bekostiging medisch specialisten vanaf 2015 (integrale bekostiging medisch specialisten).


De Belastingdienst heeft zich destijds (oktober 2015) in een Q&A op het standpunt gesteld dat (zuivere) managementactiviteiten door medisch specialisten/MSB’s belast zijn met btw. De Rechtbank oordeelt in onderstaande uitspraak anders. Zij acht, in overeenstemming met het door Meijburg ingenomen standpunt, dat de managementactiviteiten ondergeschikt/bijkomstig/dienstbaar zijn aan de hoofdprestatie van de medisch specialisten/het MSB. Hierdoor zullen deze activiteiten opgaan in de medische vrijstelling en is het ziekenhuis derhalve geen 21% btw verschuldigd over de aan de medisch specialist/het MSB te betalen vergoeding voor deze managementdiensten.

Na onderstaande uitspraak is het (nog meer) pleitbaar om het in rekening brengen van btw achterwege te laten op managementdiensten welke vergelijkbaar zijn met die in onderstaande uitspraak.  

Wat kan Meijburg voor u doen?

Wilt u meer informatie over wat deze uitspraak betekent voor uw zorginstelling? Of heeft u vragen met betrekking tot deze uitspraak? Neem gerust contact op met één van onze specialisten binnen de marktgroep Zorg. Zij vertellen u hier graag meer over.

 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.