Vernieuwde ESG Tax Tracker - ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

29 november 2023
ESG Tax Tracker

De KPMG ESG Tax Tracker geeft je inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives.

De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Wereldwijd voeren overheden belastingen en stimuleringsmaatregelen in om gedragsveranderingen teweeg te brengen die bedoeld zijn om het klimaat en het milieu te beschermen. Van overheden wordt verwacht dat zij hun klimaatdoelstellingen halen en dat zij de uitstoot van broeikasgassen verminderen om klimaatverandering af te remmen en tegen te gaan. Zo worden in verschillende landen milieuheffingen zoals een CO2-heffing of een plasticbelasting ingevoerd. Ook zien we een bredere toepassing van CO2-beprijzing en ontstaan er interessante investeringssubsidies, o.a. voor investeringen in de duurzame energietransitie.

Ondernemingen dienen er niet alleen voor te zorgen dat zij voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar ook dat zij optimaal gebruik maken van de beschikbare subsidies en incentives. Om hen daarbij te helpen heeft KPMG de ESG Tax Tracker ontwikkeld. Deze tool geeft je inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. Bijvoorbeeld, heeft Japan een CO2-heffing? Heeft Spanje de plasticbelasting al ingevoerd? Van welke fiscale faciliteiten kunnen investeerders in duurzame energie gebruik maken in Nigeria? De ESG Tax Tracker van KPMG geeft antwoord op al deze vragen.

Naast inzicht in de huidige wetgeving geeft de ESG Tax Tracker ook een beeld van wat overheden nog van plan zijn op het vlak van fiscale ESG-wetgeving. Onze vaktechnische specialisten per land verzamelen wereldwijd gedetailleerde informatie om u inzicht te geven in de ontwikkelingen. Zo helpen wij de mogelijkheden en de achterliggende verplichtingen op een rijtje te zetten en kritisch te beoordelen. Met de ESG Tax Tracker blijf je op de hoogte van deze ontwikkelingen zodat jouw organisatie zo goed mogelijk kan inspelen op de voortdurend veranderende omstandigheden.

De ESG Tax Tracker is gebaseerd op onze wereldwijde ESG Regulatory Database en wordt regelmatig geactualiseerd. Momenteel beslaat deze meer dan 70 landen. Via de ESG Tax Tracker kun je optimaal gebruik maken van ons wereldwijde netwerk en de kennis van onze ESG-specialisten. Indien je op zoek bent naar informatie over een land dat nog niet in de database is opgenomen, neem dan contact op met uw vaste KPMG-adviseur of met een van de onderstaande specialisten.

Belastingen, subsidies en incentives zijn alleen inbegrepen in onze tracker indien van toepassing in zes of meer landen. De in de ESG Tax Tracker opgenomen informatie is aan verandering onderhevig. Deze informatie is samengesteld naar beste kennis en wetenschap van de professionals van KPMG. Hoewel bij de totstandkoming van deze informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat deze op de datum van verstrekking juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Houd er rekening mee dat de wetgeving momenteel snel verandert, waardoor bepaalde informatie verouderd kan zijn.

Download hier de ESG Tax Tracker

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.