Verkiezingen 2023 - Fiscale punten uit de verkiezingsprogramma’s

6 november 2023
Verkiezingen 2023 - Fiscale punten uit de verkiezingsprogramma’s

Een blik op het politieke landschap

Op 22 november 2023 zijn er in Nederland verkiezingen. De politieke partijen hebben uiteenlopende ideeën over fiscaliteit.

Bestaanszekerheid vormt het centrale thema voor vrijwel alle partijen. Als het aan de partijen ligt is één ding zeker: werken moet lonen. Dat is een pakkende slogan maar wat zeggen de partijen concreet? Het minimumloon, de belastingtarieven, het schijvenstelsel, fiscale prikkels en het toeslagenstelsel – alles staat ter discussie. Daarbij is ook de vraag hoe het resultaat van hard werken dient te worden belast. De hervorming van Box 3 is een hot topic en voor de erf-en schenkbelasting liggen soms al heel concrete plannen op tafel.
Ondernemers kijken wellicht wat gespannen toe. Veel partijen maken een onderscheid tussen grote-en kleine ondernemingen, óók in hun fiscale plannen. De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zorgt voor verdeeldheid in de verkiezingsprogramma’s. Moeten we deze regeling aanpassen, houden zoals deze is, versoberen óf helemaal afschaffen?

Het antwoord van de partijen is niet eenduidig. Wel is er brede consensus over de noodzaak om misbruik van de BOR aan te pakken. Belastingontwijking en fiscale constructies zijn überhaupt veelbesproken kwesties. Vrijwel alle partijen willen belastingontwijking aanpakken, maar hoe? Verdere fiscale samenwerking tussen Europese landen lijkt de gelijkgestemde mening van de partijen.
We hebben in Nederland met veel zelfstandigen een ‘flexibele arbeidsmarkt’. Partijen laten zich uit over hoe de verhouding tussen zelfstandigen en vast personeel zouden moeten zijn. ZZP'ers moeten hun keuzevrijheid behouden, terwijl schijnzelfstandigheid moet worden bestreden.

Daarnaast staat ook de 30%-regeling, het belastingvoordeel dat expats genieten met de vrije vergoeding van extraterritoriale kosten, in veel verkiezingsprogramma’s genoemd. Moet deze regeling behouden worden of is een versobering geboden? Sommige partijen willen het belastingvoordeel voor expats helemaal afschaffen.
In de verkiezingsplannen wordt ook vooruit gedacht aan een groenere toekomst. Hoe betalen we de energietransitie en wat zullen zowel bedrijven als particulieren hiervan merken? De meningen lopen uiteen.

Benieuwd naar wat de politieke partijen hierover te zeggen hebben? Duik in ons uitgebreide overzicht van de verkiezingsplannen en zie per partij hoe zij over deze fiscale kwesties denken.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.