UPDATE: verlenging van de goedkeuring inzake vaste reiskostenvergoedingen en overeenkomsten grensarbeiders BE/DE

14 september 2021
reiskosten

Eind augustus 2021 heeft het kabinet in een kamerbrief een update gegeven met betrekking tot de vaste reiskostenvergoedingen en de overeenkomsten inzake grensarbeiders uit België en Duitsland.

De goedkeuring ten aanzien van de vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever is met drie maanden verlengd tot 1 januari 2022. Daarnaast heeft Nederland met zowel België als Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van grensarbeiders die door de coronamaatregelen vanuit hun woonland werken. Deze overeenkomsten golden aanvankelijk tot 1 oktober 2021, maar de regering is voornemens om ze opnieuw te verlengen tot 1 januari 2022. Verder is bevestigd dat het goedkeurende beleid van de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat thuiswerken door de coronamaatregelen geen impact heeft op de sociale zekerheidspositie, in elk geval geldt tot 1 januari 2022.

Opnieuw verlenging vaste reiskostenvergoeding door werkgever

De goedkeuring met betrekking tot het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding loopt ongewijzigd door tot 1 januari 2022. Tot die tijd mag de bestaande vaste reiskostenvergoeding nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze kosten door het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. De werkgever mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waarop de vergoeding is gebaseerd. Voor toepassing van deze goedkeuring is het wel noodzakelijk dat de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op deze reiskostenvergoeding.  

Overeenkomsten met België en Duitsland inzake grensarbeiders

Als u werknemers in dienst heeft die fiscaal inwoner zijn van België of Duitsland, dan is het mogelijk dat zij door de coronamaatregelen (voor een deel) thuis werken. Dit thuiswerken kan van invloed zijn op de fiscale behandeling van uw werknemers. Nederland heeft met zowel België als ook Duitsland afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van deze thuiswerkdagen.

Met beide landen is afgesproken dat grensarbeiders hun thuiswerkdagen bij wijze van fictie mogen behandelden als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Het gaat hierbij enkel om de dagen waarop niet op de oorspronkelijke werkplek wordt gewerkt vanwege overheidsmaatregelen van de Nederlandse of Belgische respectievelijk Duitse overheid. Daarnaast kan de fictie enkel worden toegepast als de thuiswerkdagen feitelijk in het andere land worden belast en als in beide landen een consistente keuze wordt gemaakt.

Heeft u bijvoorbeeld een Duitse werknemer in dienst die door de coronamaatregelen verplicht thuis in Duitsland werkt? Dan mogen deze thuiswerkdagen worden behandeld als Nederlandse werkdagen. Op werkdagen waarop deze werknemer onder normale omstandigheden ook thuis, of in een derde land zou hebben gewerkt, mag deze fictie niet worden toegepast. 

Het toepassen van de fictie is niet verplicht: doet uw werknemer dit niet, dan wordt voor de belastbaarheid gekeken naar de feitelijke werkdagen. Uw werknemer kan deze keuze maken bij het opstellen van zijn/haar aangiften inkomstenbelasting.

In eerder genoemde kamerbrief geeft het kabinet aan de overeenkomst met België en Duitsland te willen verlengen tot 1 januari 2022. Aangezien er nog in overleg moet worden getreden met deze landen, is de verlenging van de overeenkomsten nog niet definitief. De verwachting is echter wel dat er op korte termijn een officiële publicatie van komt.

Sociale zekerheid

Indien uw werknemer gedeeltelijk vanuit huis (in het buitenland) werkt, kan dit gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van uw werknemer. Dat kan tevens leiden tot verplichtingen voor u als werkgever in het woonland van de betreffende werknemer. Zowel de SVB als de Belgische en Duitse autoriteiten hebben echter bevestigd dat thuiswerken in verband met de coronamaatregelen geen impact heeft op de sociale zekerheidspositie. Dit beleid geldt in elk geval tot 1 januari 2022. Ook in andere binnen de EU geldt er vergelijkbaar beleid. De einddatum van dit beleid kan echter per land verschillend zijn.

Uiteraard zijn wij of uw vaste contactpersoon binnen Meijburg graag bereid om te overleggen indien u vragen over dit onderwerp heeft.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.