Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

24 december 2020
Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was een goedkeuring opgenomen voor het jaar 2020 ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen. Hieronder informeren wij u over de laatste stand van zaken.

Vaste reiskostenvergoedingen

Vlak voor het Kerstreces, op vrijdag 18 december 2020, is op de website van de Rijksoverheid een nieuwsbericht geplaatst over de vaste reiskostenvergoeding. Hierin wordt aangegeven dat een vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021 onbelast doorbetaald kan worden.

Door het thuiswerken maken werknemers geen of minder reiskosten. Desondanks mochten werkgevers aan deze werknemers een vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen. Deze goedkeuring is vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en zou per 1 januari 2021 vervallen. Op de website van de Belastingdienst wordt bevestigd dat deze goedkeuring ook nog geldt voor de maand januari 2021.

De voorwaarde om deze onbelaste vergoeding voor reiskosten te kunnen (blijven) ontvangen, is dat de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht had op deze vaste reiskostenvergoeding. Treedt bijvoorbeeld na 12 maart 2020 een nieuwe werknemer in dienst of wijzigt na die datum een vaste reiskostenvergoeding door verhuizing, dan geldt de goedkeuring dus niet.

In het nieuwsbericht wordt verder opgemerkt dat het kabinet in januari 2021 zal terugkomen op de fiscale behandeling van vaste reiskostenvergoedingen per februari 2021.

Vaste lunchvergoedingen

Op vrijdag 18 december 2020 is op de website van de Belastingdienst een update gepubliceerd over vaste lunchvergoedingen. Daarin wordt bevestigd dat de goedkeuring voor vaste (lunch)vergoedingen wél vervalt per 1 januari 2021.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.