Uitstel deadline meldingen op grond van Mandatory Disclosure Rules (DAC6)

29 juni 2020
Uitstel deadline meldingen op grond van Mandatory Disclosure Rules (DAC6)

Onlangs is op EU-niveau overeenstemming bereikt over het met zes maanden uitstellen van de deadline(s) voor het melden aan de Belastingdienst van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op basis van de Mandatory Disclosure Rules (DAC6). Aangezien dit uitstel optioneel is, is het aan de individuele EU-lidstaten om te besluiten over het al dan niet toepassen van dit uitstel. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat bijna alle lidstaten van plan zijn om van deze optie tot het verlenen van uitstel gebruik te maken. Bij Kamerbrief van 26 juni 2020 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij door middel van een bij die brief gevoegd beleidsbesluit van diezelfde datum ook in Nederland uitstel verleent.

Concreet betekent het uitstel door Nederland van de deadline(s) het volgende:

  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 dienen uiterlijk 28 februari 2021 te worden gemeld.
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 gereed zijn voor implementatie en waarvan de eerste stap van implementatie is gezet op of na 1 juli 2020 dienen uiterlijk binnen dertig dagen vanaf 1 januari 2021 te worden gemeld.
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 voor implementatie beschikbaar zijn gesteld of gereed zijn voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie in die periode is gezet, dienen uiterlijk binnen dertig dagen vanaf 1 januari 2021 te worden gemeld.
  • Het periodieke verslag met nieuwe informatie over meldingsplichtige gegevens of inlichtingen met betrekking tot een marktklare constructie dient voor het eerst uiterlijk 30 april 2021 te worden verstrekt.
  • Intermediairs die rechtstreeks of via andere personen hulp, bijstand of advies hebben verstrekt met betrekking tot een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie (zogenoemde hulpintermediairs) in de periode tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020, dienen uiterlijk binnen dertig dagen vanaf 1 januari 2021 te melden.

Voor de volledigheid, meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die vanaf 1 januari 2021 voor implementatie beschikbaar worden gesteld of gereed zijn voor implementatie of waarvan de eerste stap van de implementatie wordt gezet dienen binnen de (reguliere) 30‑dagentermijn te worden gemeld.

Voor meer informatie over de Nederlandse implementatie van de Mandatory Disclosure Rules verwijzen wij naar deze bijdrage van het KPMG EU Tax Centre.

Uitstel in andere lidstaten

Over hoe andere EU-lidstaten omgaan met het uitstel is op het moment van schrijven het volgende bekend:

  • landen die hebben aangegeven geen uitstel te verlenen: Finland;
  • landen die hebben bevestigd uitstel te verlenen: België, Cyprus, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Gibraltar (drie maanden uitstel), Hongarije, Ierland, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk;
  • landen die (informeel) hebben aangegeven uitstel te verlenen: Duitsland, Letland, Litouwen en Roemenië.

Voor de andere EU-lidstaten is (nog) niet bekend of zij tot het verlenen van uitstel zullen overgaan. Uitstel door Griekenland, Italië, Portugal en Spanje lijkt echter onvermijdelijk, aangezien deze landen de implementatie van de Mandatory Disclosure Rules nog niet hebben afgerond.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.